Projektu aktualitātes
logos

 

Aicinām apmeklēt INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Baltijas zinātnes tīkls” ietvaros rīkoto semināru “Līdzdalības paplašināšana programmā “Apvārsnis 2020”: ceļā uz zinātnisko ekselenci Baltijas jūras reģionā”

Seminārs norisināsies š.g. 30. martā plkst. 9.30-15.30 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, Rīgā.

Seminārā aicināti piedalīties pētnieki, augstākās izglītības un zinātnes pārstāvji, uzņēmēji un citi interesenti.

Reģistrācija (saite uz veidlapu)

Baltijas jūras reģions varētu būt viens no vadošajiem reģioniem pētniecības un inovāciju jomā pasaulē, taču reģiona valstu sniegums inovāciju jomā ir krasi atšķirīgs. 2016. gadā Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas sniegums bija vislabākais Eiropas Savienībā (turpmāk – ES). Tai pat laikā Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas sniegums joprojām ir pieticīgs. Pie tam arī valstu ietvaros reģionu sniegums ir atšķirīgs, un tādējādi reģions kopumā neizmanto efektīvi iespējamo tā attīstības potenciālu.
Šai sakarā seminārā tiks apspriesta līdzdalības paplašināšanas stratēģiskā nozīme, šķēršļi un iespējamie risinājumi programmas “Apvārsnis 2020” kontekstā. Izglītības un zinātnes ministrijas piesaistītais eksperts Dr. Žilvinas Martinaitis (Visionary analytics, Lietuva) iepazīstinās semināra dalībniekus ar aktuālo informāciju un starpposma rezultātiem pētījumā pētniecības jomā par sadarbības šķēršļiem un veiksmes stāstiem BJR.

Semināra tēmas:

• Kādi ir galvenie šķēršļi, kas kavē sadarbību pētniecības jomā un dalībā programmā “Apvārsnis 2020” (uzsvars uz jaunajām ES dalībvalstīm Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju)?

• Kā nākamās ES pētniecības ietvarprogrammas spēs risināt šī brīža problēmas dalības paplašināšanas nodrošināšanai?

Projekta “Baltic Science Network” mērķis ir izlīdzināt zinātniskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas Jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā. Projektā piedalās IZM un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas.Kopējais budžets: 2,994,500.00 EUR (78.4% jeb 2,348,325.00 EUR - ERAF finansējums, 21,6% jeb 646.175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 230,000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195,500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34,500.00 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 29. februārim.