Projektu aktualitātes

Lai paziņotu un apspriestu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2015 rezultātus Latvijā un pasaulē, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti š.g. 6.decembrī rīko konferenci “Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2015 un TALIS 2013 – jaunākie rezultāti”. Konference tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Konferencē pirmoreiz tiks paziņoti un apspriesti OECD PISA 2015 rezultāti Latvijā un pasaulē, tiks apskatītas kopsakarības starp OECD PISA un Starptautisko mācību vides pētījumā OECD TALIS konstatēto, kā arī diskutēts par izglītības saturu un pedagogu profesionālo pilnveidi starptautisko pētījumu kontekstā. Konferencē aicinātas piedalīties vispārējās izglītības iestādes, kuras piedalījās pētījumā (tādu ir vairāk par 200), kā arī augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, valsts iestādes, kuras īsteno valsts politiku izglītības jomā, vecāku apvienību un mācību priekšmetu skolotāju apvienību pārstāvji, kā arī jebkuri citi interesenti.

Dalībai konferencē var pieteikties izmantojot tiešsaistes reģistrāciju: ej.uz/TALIS_PISA.
Ar papildus jautājumiem lūdzu vērsties pie IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta komunikācijas koordinatora Toma Treiberga (tālr. 67047975, e-pasts: toms.treibergs@izm.gov.lv).

OECD PISA (Programme for International Student Assesement) ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā piedalās apmēram 67 valstis. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Pētījumos tiek iegūts starptautiski salīdzināmais relatīvais skolēnu skaits ar augstiem un zemiem sasniegumiem matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā, savukārt skolēnu sasniegumu padziļināta izpēte ļauj izpētīt raksturojošo faktoru ietekmi. PISA novērtējums notiek ik pa 3 gadiem (t.sk. izmēģinājumprojekts un pamatpētījums). Latvijas sekmīga dalība gan OECD PISA, gan citos OECD pētījumos ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei. Tāpat tā ir svarīga Latvijas atbilstošo rādītāju iekļaušanai OECD (Education at a Glance un programmas Indicators of Education Systems (OECD INES)), Eiropas Savienības (Key Data on Education u.c.) un UNESCO izglītības indikatoru un to analīzes sistēmās.

OECD PISA 2015 iegūto datu analīzi un dalību OECD PISA 2018 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

Konference „Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2015 un TALIS 2013 – jaunākie rezultāti”
2016. gada 6. decembrī plkst. 11.00-16.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aulā

 DARBA KĀRTĪBA

11.00-12.00 Dalībnieku reģistrācija

12.00-12.45
Konferences atklāšanas uzrunas
Latvijas Universitātes rektors, prof. I.Muižnieks
LR Izglītības un zinātnes ministrs, prof. K.Šadurskis

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2015 pirmo rezultātu paziņošana
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas vadošais pētnieks, prof. A.Kangro

12.45-13.45 Pārtraukums - kafijas pauze

13.45-16.00
OECD PISA 2015 jaunāko rezultātu analīze Latvijā un pasaulē (prof. A.Kangro)
Mācīšanas stratēģiju sasaiste ar skolēnu mācību rezultātiem – OECD TALIS-PISA rezultātu kopsakarības (prof. A.Geske)
Starptautiskie izglītības pētījumi kā instruments mācību vides pārmaiņu procesā (diskusija)

Konferenci moderē: Gundars Rēders