Projektu aktualitātes

oecd prezentacijaRītdien, 2017. gada 12. septembrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) publicēs savu ikgadējo pārskatu par izglītības sistēmu attīstību Education at a Glance 2017. Rīga būs viena no apmēram desmit pasaules pilsētām, kurās gandrīz vienlaikus notiks izglītības pārskata prezentācijas pasākumi.

Pasākumu, kas rītdien plkst. 12:00 pēc Latvijas laika notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Draugu telpā”, aicinām skatīties videotiešraidē LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Pasākumā piedalīsies LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un OECD Izglītības un prasmju direktorāta eksperte Camila de Moraes, kas Latvijas izglītības datu izlasi prezentēs starptautiskā salīdzinājumā.

Ziņojums “Education at a Glance: OECD Indicators” ir datos balstītas informācijas avots par izglītību visā pasaulē. Ziņojumā apskatīta situācija izglītības jomā 35 OECD dalībvalstīs un organizācijas partnervalstīs (Argentīna, Brazīlija, Dienvidāfrika, Indija, Indonēzija, Kolumbija, Kostarika, Krievija, Ķīna, Lietuva un Saūda Arābija). Balstoties uz vairāk kā 125 diagrammām un 145 tabulām, kas iekļautas ziņojumā, un uz vēl vairāk datiem, kas pieejami OECD izglītības datubāzē, ziņojums sniegs galveno informāciju par:

  • izglītības iestāžu darbības rādītājiem;
  • ekonomiskajiem un nodarbinātības ieguvumiem no izglītības starptautiskā salīdzinājumā;
  • finanšu un cilvēkresursiem, kas investēti izglītībā;
  • pieejamību, līdzdalības rādītājiem un tālākvirzību izglītībā;
  • mācību vidi un skolu organizāciju.

2017. gada ziņojums piedāvā jaunu skatījumu uz studiju jomām, izpētot studentu skaita attīstības tendences vidējā un augstākajā izglītībā, studentu mobilitāti, un ar darba tirgu saistītos ieguvumus tiem, kas savu kvalifikāciju ieguvuši dažādās studiju jomās. Pirmo reizi ziņojumā iekļauta atsevišķa nodaļa, kas veltīta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem izglītībā, sniedzot vērtējumu par OECD dalībvalstu un partnervalstu progresu šo mērķu sasniegšanā. Visbeidzot, ziņojumu papildina divi jauni indikatori, kas analizē dažus izglītības līdzdalības un tālākvirzības aspektus: indikators par absolventu proporciju vidējā izglītībā un indikators par uzņemšanas nosacījumiem augstākajā izglītībā.

Pasākums notiks ESF projekta 8.3.6.1./16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.