Projektu aktualitātes

26.martā 352 Latvijas skolās aptuveni 8 tūkstoši 15 gadus sasnieguši skolēni uzsāka dalību starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījumā OECD PISA 2018.

Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījums PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) notiek 80 valstīs. Šogad galvenā satura joma ir lasīšana, bet pētījumā skolēniem jādemonstrē savas zināšanas un izpratne arī par matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību un Globālo kompetenci. Globālā kompetence ir inovatīva satura joma PISA pētījumā. Šī jaunā moduļa ietvaros pirmo reizi tiek vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globāliem konfliktiem, kariem, bēgļu krīzi, starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību citu cilvēku uzskatu izpratnei, labklājības problēmām.

Neilgi pirms pētījuma sākuma Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā notika preses konference, kura piedalījās izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis, Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniece Linda Mihno, Latvijas Olimpiskās izlases dalībnieki, kamaniņu braucēji – Kendija Aparjode un Artūrs Dārznieks. Olimpieši ir pētījuma patroni Latvijā.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis: “Skolēnu atbildes uz pētījuma jautājumiem būs vērtīgs materiāls izglītības satura pilnveidošanai, lai mācības sniegtu bērniem tās zināšanas un prasmes, kas būs vajadzīgas turpmākajā dzīvē - gan veidojot savu profesionālo karjeru, gan tālākos izglītības posmos.”
Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniece Linda Mihno: “Skolēniem pirms pētījuma nevajag censties iegaumēt skaitļus, datumus vai faktus. Tādu jautājumu nebūs. Būs jāinterpretē teksts, jāskaidro sava izpratne par dažādiem notikumiem, jārisina problēmsituācijas, jāizskaidro fenomeni dabā,” pētījuma norisi skaidro LU pētniece.
Kamaniņu braucēja Kendija Aparjode: “Aicinu skolēnus piedalīties pētījumā apzinīgi pildīt visus uzdevumus. Ne tikai sportā, bet arī mācību olimpiādēs, izglītības pētījumos dalībnieki aizstāv savas skolas, pilsētas, savas valsts vārdu starptautiskā mērogā. Tas ir liels gods un atbildība, ja skolēnam ir uzticēts šāds pienākums,” norāda talantīgā kamaniņu braucēja.


Informācija par OECD PISA 2018:

  • Pētījumā skolēni netiks vērtēti individuāli. Vienīgi – katra skola zinās savu rezultātu starp citām Latvijas skolām.
  • PISA rezultāti nav tikai valstu reitings, bet parāda kā izglītības sistēma sagatavo savus skolēnus tālākām studijām vai darbam. OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.
  • OECD uzskata, ka vislabākās izglītības sistēmas ir tādas, kurās visiem skolēniem, ne tikai labākajiem vai izredzētajiem, ir dotas vienlīdzīgas iespējas mācīties un viņi saņem vislabāko atbalstu sava potenciāla realizēšanai. OECD PISA kopējais mērķis ir rosināt valstis sadarboties, mācīties vienai no otras, veidot godīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas.
  • Pētījuma dalībnieku vecums – 15 gadi – ir izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Latvijā tie galvenokārt ir 9.klases skolēni.
  • Pētījumu mūsu valstī IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki. Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi.
  • Pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

IZM sagatavotie video par OECD PISA 2018:

(Šajā video skolēni stāsta, ko sagaida no pētījuma. Latvijas Universitātes pētniece Linda Mihno skaidro kāda būs pētījuma norise, kāda būs tā nozīme)

(Šajā video tiek skaidrota “Globālā kompetence”, kas būs viena no PISA 2018 satura jomām. Eksperti skaidro ar ko skolēniem rēķināties, ja būs jāatbild uz “Globālās kompetences” jautājumiem)

(Šī animācija ir par OECD PISA 2018 norisi un nozīmē starptautiskā mērogā. Ko dod dalība šādā pētījumā.)

Olimpiešu video