Projektu aktualitātes

Attēls

Otrdien, 2018. gada 11. septembrī, plkst. 11.15 Latvijas Universitātes (LU) Microsoft Inovāciju centrā notiks preses konference par jaunākajiem Latvijas izglītības rādītājiem starptautiskā salīdzinājumā, kas iekļauti Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā par izglītību “Education at a Glance 2018: OECD indicators”.

Ziņojumā par situāciju Latvijā liela uzmanība pievērsta tam, kā mūsu valstī vairāku gadu laikā mainījies uzņemto bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, kā atšķiras Latvijas jauniešu interese par profesionālo vidējo izglītību un vispārējo vidējo izglītību, kā atšķiras nodarbinātības rādītāji starp Latvijas iedzīvotājiem ar dažādiem izglītības līmeņiem. Akcentēti arī rādītāji augstākajā izglītībā – studentu mobilitāte un ārvalstu studentu piesaiste. Ziņojumā iekļauti dati par otrgadniekiem skolā un informācija par skolotāju un direktoru algām.

Preses konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis, OECD Izglītības un prasmju direktorāta eksperts Simons Normandu (Simon Normandeau). Uz žurnālistu jautājumiem atbildēs IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Preses konference notiks LU Microsoft Inovāciju centrā (Kalpaka bulvāris 4, Rīga), 1. stāva zālē. Sākums plkst. 11.15.

“Education at a Glance: OECD indicators” ir pasaulē nozīmīgākais ziņojums par izglītības procesu kvalitāti OECD dalībvalstīs un partnervalstīs. Ziņojuma informācija ir būtiska nacionālās izglītības sistēmas uzlabošanas darbā, pētniecībā, kā arī izglītības praktiķu darbā. Ziņojums ļauj OECD dalībvalstīm un partnervalstīm savstarpēji salīdzināt savas izglītības sistēmas, kā arī izmantot ziņojuma datus efektīvas un sociāli taisnīgas izglītības politikas veidošanai. OECD pārskatu par izglītību publisko reizi gadā un vienlaicīgi visās organizācijas dalībvalstīs un partnervalstīs. 2018. gada ziņojums piedāvā jaunu skatījumu uz vienlīdzīgām iespējām (equity) izglītībā.

Pēc preses konferences, plkst. 11.55, LU Microsoft Inovāciju centra 2. stāva zālē notiks seminārs par OECD izglītības pārskata “Education at a Glance 2018:OECD indicators” rezultātiem. Seminārā aicināti piedalīties arī masu mediju pārstāvji.

Latvijas dalība OECD izglītības indikatoru programmā INES (Indicators of Education Systems) notiek ESF projekta nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.