Projektu aktualitātes

Jūnija beigās piecu dienu vizītē uzturoties Latvijā, Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas (Pasaules Bankas) starptautiskā ekspertu komanda padziļināti vērtēja septiņu Latvijas augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Vidzemes augstskolas, Daugavpils Universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības efektivitāti.

Vizītē bija ieradušies vienpadsmit eksperti – Pasaules Bankas vecākā izglītības speciāliste Dr. Nina Arnholde (Nina Arnhold), Vācijas Augstākās izglītības centra direktors prof. Dr. Franks Ziegle (Frank Ziegele), Nīderlandes Augstākās izglītības politikas pētniecības centra direktors prof. Dr. Hanss Vosensteins (Hans Vossensteyn), Tamperes Universitātes docents Dr. Jusi Kivisto (Jussi Kivistö) un citi. Viņi vērtēja Latvijas augstskolu finansējuma sasaisti ar snieguma un augstākās izglītības kvalitātes rādītājiem.

Kopumā eksperti augsti novērtēja saikni starp studijām un pētniecības programmām augstskolu stratēģisko profilu ietvaros. Tāpat eksperti atzinīgi vērtēja Latvijas augstskolās ievēroto demokrātijas principu, kas ļauj visiem iesaistītajiem – akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kā arī studentiem – piedalīties augstskolas pārvaldē. Īpaša uzmanība tika pievērsta augstskolu organizācijas struktūrai un tās atbilstībai mācību un pētniecības procesiem. Tika konstatētas atsevišķas strukturālas nepilnības, kuru novēršana ievērojami uzlabotu augstskolu darba efektivitāti.

Eksperti norādīja uz nepieciešamību pārorientēt augstskolu nākotnes plānus, pārejot no krīzes uz izaugsmi un stabilu attīstību.

Līdz šā gada septembrim tām augstskolām, kas ir iesaistījušās darbā ar Pasaules Banku, eksperti sagatavos specifiskas rekomendācijas, kas ļaus augstskolām uzlabot studiju un pētniecības procesu efektivitāti. Septembrī Latvijā strādās vēl viena ekspertu komanda, kas analizēs augstskolu promocijas padomju darbību.
Pirmais Pasaules Bankas ziņojums pētījuma ietvaros par Eiropas valstu praksi augstākās izglītības institūciju pārvaldībā un finanšu vadībā un ieteicamajiem modeļiem Latvijas augstākās izglītības iestādēm plānots novembrī.

Papildu informācija: Reinis Ūdris, IZM Pasaules Bankas pētījuma projekta koordinators
Tālr. 67047981; e-pasts: reinis.udris@izm.gov.lv