Projektu aktualitātes

bookcase books bookshelves 256541Noslēdzies divus gadus ilgušais pētījums par Latvijas augstskolu pārvaldību, ko Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzdevumā veica Pasaules Bankas (PB) eksperti.

Pirmdien, 23. aprīlī, plkst. 12.15 Stokholmas Ekonomikas augstskolā (Strēlnieku iela 4a, Rīga) pirmā stāva foajē notiks preses konference par Latvijas augstskolu pārvaldības pētījuma rezultātiem un Pasaules Bankas ekspertu rekomendācijām. Izglītības un zinātnes ministrijas vadība informēs par jau īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem augstākās izglītības modernizācijā, akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanā.

Preses konferencē piedalīsies:
Kārlis Šadurskis - Izglītības un zinātnes ministrs, profesors
Agrita Kiopa - IZM valsts sekretāra vietniece Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore
Karls Pinerua - Pasaules Bankas Baltijas valstu un Polijas reģionālais menedžeris
Nina Arnholda - Pasaules Bankas vecākā izglītības speciāliste

Pēc preses konferences, plkst. 13.00, Stokholmas Ekonomikas augstskolā notiks PB pētījuma noslēguma konference “Virzība uz sniegumu – Pasaules Bankas atbalsts augstākās izglītības reformām Latvijā piecu gadu garumā”. Konferenci tiešraidē varēs skatīt: https://www.youtube.com/embed/0SGvbLK5Zvk

Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2014. gada īsteno būtiskas reformas augstākās izglītības sistēmā. To galvenais mērķis – nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko piedāvā efektīvi pārvaldītas augstākās izglītības iestādes. Reformas vērstas uz augstskolu lomas pārdefinēšanu – tām kā zināšanu centriem ir jāstimulē valsts ekonomiskā attīstība.

Pētījumu par Latvijas augstskolu pārvaldību līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds IZM realizētā projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos”.

Ar pētījuma gaitā izstrādātājiem ziņojumiem var iepazīties IZM mājaslapā.