klase

Jau augustā valdībā plānots iesniegt informatīvā ziņojuma projektu „Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim", kurš šodien, 2022. gada 21. jūlijā, tika izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotajā Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupā. Līdz 28. jūlijam visi darba grupas pārstāvji aicināti izvērtēt informatīvā ziņojuma projekta otro variantu  un sniegt savus priekšlikumus un iebildumus.

Kā uzsver Izglītības un zinātnes ministres padomnieks Jānis Ozols, galvenās diskusijas darba grupā ir bijušas par pedagogu slodžu sabalansētību. „Visi darba grupas pārstāvji ir vienisprātis, ka optimāls piedāvājums slodzes sabalansēšanai ir 60:40 jeb 60% no pedagoga darba laika tiek atvēlēti kontakststundu vadīšanai un 40% - citiem darba pienākumiem. Lielā pretruna, ko nevaram atrisināt ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) ir par to – kad un kā šī norma stājas spēkā. LIZDA šo sadalījumu vēlas nofiksēt normatīvajā aktā un ieviest nekavējoties, kam savukārt iebilst citi partneri, Tā, piemēram, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas ( LIVA) vadība uzsver risku saistībā ar pedagogu vakancēm, kas palielinātos, strikti nosakot proporciju 60:40, un skolām to nāktos pārkāpt, lai nodrošinātu normālu darba procesu. Tāpēc mēs atbalstām šādas proporcijas ieviešanu ar rekomendējošu raksturu, un līdz 28.jūlijam no visiem partneriem gaidām viedokli un priekšlikumus gan kopumā par informatīvo ziņojumu, gan slodžu sadali”.

Lai palīdzētu izglītības iestādēm un sniegtu priekšlikumus - kādā veidā ieviest 60:40 slodzes proporciju, ministrijai tiks dots uzdevums kopā ar sadarbības partneriem izstrādāt rekomendējošas vadlīnijas. Jau šobrīd Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" piektais pielikums piedāvā rekomendāciju par slodzes sadalījumu, taču to ir nepieciešams pilnveidot un atkārtoti saskaņot ar sadarbības partneriem.

Informatīvā ziņojuma projektā „Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim" sniegti priekšlikumi gan par vispārējo un profesionālo izglītību, gan profesionālās ievirzes (sports un kultūra), gan arī augstāko izglītību. Ziņojumā katra nodaļa ir veltīta vienai izglītības jomai un izvērš slodzes līdzsvarošanas scenārijus, t.sk. ziņojuma ievads piedāvā arī zemākās likmes grafika projektu, bet  katrā nodaļā dota arī papildu fiskālā ietekme no slodzes līdzsvarošanas. Ziņojuma kopsavilkumā darba grupa piedāvā gan visu scenāriju fiskālo ietekmi, gan arī tos variantus, kurus darba grupa piedāvā tālākai lēmuma pieņemšanai valdībā. Balstoties uz valdības lēmumu, IZM iesniegs atsevišķu prioritāro pasākumu par papildu finansējuma nepieciešamību 2023. gadam un turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu ziņojumā minēto pedagogu darba slodzes izlīdzinājumu.

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupā strādā pārstāvji no IZM, Kultūras ministrijas, kā arī sociālie un sadarbības partneri - Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība,  Latvijas izglītības vadītāju asociācija, kā arī pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji. Darba grupas materiāli ir pieejami IZM tīmekļvietnē.