Projektu aktualitātes

Aicinām būt kopā ar EPALE arī 2018.gadā

EPALE tmasEiropas pieaugušo izglītības un tālākizglītības daudzvalodu elektroniskā platforma (EPALE) nosaukusi katra mēneša tēmas, kurām 2018. gada publikācijās tiks pievērsta īpaša uzmanība.

Jau tagad platformā var iepazīties ar janvāra tēmas “Mākslas un kultūras izglītība” publikāciju klāstu. Savukārt februārī Eiropas valstu EPALE komandas apkopo publikācijas, pētījumus, pieredzes stāstus un viedokļus, kuru tēma ir “Sociālie mediji kā mācību vide”.

EPALE publicētie raksti, resursi un video materiāli pieejami ikvienam lietotājam, bet reģistrētie lietotāji – pieaugušo izglītības profesionāļi un interesenti – brīvi var publicēt vai pārpublicēt arī paši savu saturu: rakstus, ziņas un pieaugušo izglītībā noderīgus resursus.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, saites uz katra mēneša interesantākajām publikācijām tiks apkopotas ikmēneša jaunumu vēstulē, ko savos e-pastos saņem ikviens EPALE reģistrētais lietotājs. Arī šogad daži no spilgtākajiem rakstiem tiks tulkoti arī sešās lielākajās EPALE valodās (angļu, vācu, poļu, spāņu, franču, itāļu), savukārt pārējie pieejami 22 nacionālajās valodās ar platformā integrētā Google tulkotāja starpniecību Google.

Pilnu 2018.gada EPALE ikmēneša tēmu saraksts, kā arī aicinājums papildināt latviešu sadaļas saturu publicēts platformas vietnē.
EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena, kas paredzēta skolotājiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

Pieaugušo izglītības balvas elektroniskās platformas EPALE saturs latviešu valodā tiek veidots Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.