Projektu aktualitātes

Latvijas EPALE platformas komanda ir izveidojusi tiešsaistes aptauju, kuru aicināti aizpildīt visi EPALE lietotāji - gan reģistrētie un aktīvie lietotāji, gan tie, kas kaut reizi ir apmeklējuši vai plāno apmeklēt pieaugušo izglītības e-platformu.

Aptauja ir sagatavota ar mērķi noskaidrot EPALE lietotāju intereses un vajadzības, lai atbilstoši tām pilnveidotu platformas saturu, rakstot par visnozīmīgākajām tēmām, izaicinājumiem un labo praksi pieaugušo izglītībā.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti arī EPALE platformas veiktspējas uzlabošanai un izvēloties EAPLE semināru un video konferenču tēmas.

Aptaujas anketa pieejama interneta vietnē šeit: http://ejuz.lv/2019aptauja

EPALE ir pieaugušo izglītības tīmekļa vietne, kas darbojas 24 ES valstu valodās, un Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.