Projektu aktualitātes

Projektā “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk - Projekts) 2019. gada 4. novembrī tika noslēgts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas posms iepirkumā "Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības” (turpmāk - Iepirkums). Šobrīd tiek veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana atbilstoši Iepirkumā noteiktajām prasībām, lai izvēlētu pakalpojuma sniedzēju atbilstība Iepirkumā paredzēto Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - Sistēma) pilnveidojumu izstrādei.

Izstrādājot un ieviešot Projektā plānotos Sistēmas papildinājumus:

  1. Tiks nodrošināta iespējas centralizēti apkopot un uzkrāt izglītības kvalitāti raksturojošos rādītājus izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām;
  2. Dažādām sabiedrības grupām tiks sniegta iespēja vienuviet, ērti piekļūt izglītības kvalitāti un tās izmaiņu raksturojošai informācijai;
  3. Tiks uzlabota valsts pārvaldes efektivitāte, pilnveidojot Sistēmas datu apstrādes procesus un uzlabojot izglītības datu kvalitāti.

Papildus tam, Projektā oktobra mēneša ietvaros tika realizēti pasākumi sinerģijas nodrošināšanai ar projektu “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”, nodrošinot dalību apmācībās par izglītības kvalitātes monitoringa rīka prototipu, atbalstu izglītības kvalitātes monitoringa rīka prototipa izveidē, kā arī iepazīstoties ar datu analīzes algoritmiem un izmantotajiem risinājumiem, lai iegūtās zināšanas pielietotu Projekta ietvaros attīstāmā datu analīzes risinājuma prasību precizēšanā, analīzes fāzes ietvaros un tam sekojošā risinājuma pilnveidojumu izstrādes procesā.

LV IZM EU logo ansamblis ERDF