Projektu aktualitātes

GK10webPiektdien, 23. martā, plkst. 12.30 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā notiks preses konference par Starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījuma OECD PISA 2018 norisi Latvijā, pētījuma nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā.

Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījums PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) notiks 80 valstīs. Šogad galvenā satura joma ir lasīšana, bet pētījumā skolēniem būs jādemonstrē savas zināšanas un izpratne arī par matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību un globālo kompetenci. Globālā kompetence ir inovatīva satura joma PISA pētījumā. Šī jaunā moduļa ietvaros pirmo reizi tiks vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globāliem konfliktiem, kariem, bēgļu krīzi, starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību citu cilvēku uzskatu izpratnei, kā arī labklājības problēmām.

Preses konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis, Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniece Linda Mihno, skolotāji, skolēni. Preses konferencē tāpat piedalīties pētījuma patroni Latvijā – Latvijas Olimpiskās izlases sportisti, kamaniņu braucēji Kendija Aparjode un Artūrs Dārznieks.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis: “Skolēnu atbildes uz pētījuma jautājumiem būs vērtīgs materiāls izglītības satura pilnveidošanai, lai mācības sniegtu bērniem tās zināšanas un prasmes, kas būs vajadzīgas turpmākajā dzīvē - gan veidojot savu profesionālo karjeru, gan tālākos izglītības posmos.”
Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniece Linda Mihno: “Skolēniem pirms pētījuma nevajag censties iegaumēt skaitļus, datumus vai faktus. Tādu jautājumu nebūs. Būs jāinterpretē teksts, jāskaidro sava izpratne par dažādiem notikumiem, jārisina problēmsituācijas, jāizskaidro fenomeni dabā.”
Kamaniņu braucēja Kendija Aparjode: “Aicinu skolēnus piedalīties pētījumā apzinīgi pildīt visus uzdevumus. Ne tikai sportā, bet arī mācību olimpiādēs, izglītības pētījumos dalībnieki aizstāv savas skolas, pilsētas, savas valsts vārdu starptautiskā mērogā. Tas ir liels gods un atbildība, ja skolēnam ir uzticēts šāds pienākums.”

Informācija par OECD PISA 2018:

• Pētījums sāksies 2018.gada 26. martā. Latviju tajā pārstāvēs aptuveni astoņi tūkstoši 15 gadu veci skolēni no 352 Latvijas skolām. Pētījumā skolēni tiks vērtēti kā kopums, nevis individuāli. Katra skola zinās savu vērtējumu salīdzinājumā ar citām skolām.

• PISA rezultāti nav tikai valstu reitings, bet parāda, kā izglītības sistēma sagatavo savus skolēnus tālākām studijām vai darbam. OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.

• OECD uzskata, ka vislabākās izglītības sistēmas ir tādas, kurās visiem skolēniem, ne tikai labākajiem, ir dotas vienlīdzīgas iespējas mācīties un viņi saņem vislabāko atbalstu sava potenciāla realizēšanai. OECD PISA kopējais mērķis ir rosināt valstis sadarboties, mācīties citai no citas, veidot godīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas.

• Pētījuma dalībnieku vecums – 15 gadu – ir izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Latvijā tie galvenokārt ir 9.klases skolēni.

• Pētījumu mūsu valstī IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki. Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi.

• Pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

IZM sagatavotie video par OECD PISA 2018:

(Šajā video skolēni stāsta, ko sagaida no pētījuma. Latvijas Universitātes pētniece Linda Mihno skaidro kāda būs pētījuma norise un tā nozīme)
video:

(Šajā video tiek skaidrota “globālā kompetence”, kas būs viena no PISA 2018 satura jomām. Eksperti skaidro, ar ko skolēniem rēķināties, ja būs jāatbild uz “globālās kompetences” jautājumiem)

Šī animācija ir par OECD PISA 2018 norisi un nozīmi starptautiskā mērogā. Informācija par to, ko dod dalība šādā pētījumā.)
Olimpiešu video: https://www.youtube.com/user/IZMvideo/videos