Skolēniem
ilustratīvs attēls

Lai veicinātu skolēnu interesi par programmēšanu, iepazīstinātu plašāku sabiedrības daļu ar programmēšanas apguvi vidusskolā un stiprinātu sabiedrības izpratni par digitālās jomas nozīmi visdažādākajos procesos, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība izsludina programmēšanas konkursu. Konkursa uzdevums ir prezentēt vidusskolas kursa Programmēšana I vai II ietvarā izstrādātu projektu, kas risina izvēlētai sabiedrības grupai aktuālu problēmu. Programmēšanas konkursa norisi finansiāli atbalsta tehnoloģiju uzņēmumi LMT un Tet.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem līdz šī gada 8.maijam vietnē innovationeducation.lv jāiesūta īss video, kurā prezentēts kursa ietvarā izstrādātais programmēšanas risinājums. Darba tēma var būt gan skolotāja noteikta, gan arī paša izvēlēta, un to var iesniegt individuāli vai komandā līdz trīs cilvēkiem. Desmit finālisti šī gada 10. jūnijā savus risinājumus prezentēs klātienē Rīgā, Riga Business School telpās. Pieteikumus vērtēs žūrijas pārstāvji no Riga Business School, Tet, LMT, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, kā arī divi programmēšanas skolotāji.

Konkursa balvu fonds ir 3300 eiro tehnoloģiju iegādei LMT klientu centros un Tet veikalos. Neatkarīgi no tā, vai darbs iesniegts individuāli vai grupā, katrs skolēns par uzvaru konkursā saņems balvu -  par 1.vietu - 500 eiro vērtībā, par 2. vietu - 300 eiro, bet par 3. vietu - 200 eiro. Balvas saņems arī pirmo trīs komandu skolotāji, katrs 100 eiro vērtībā. 

Santa Šmīdlere, IZM valsts sekretāra pienākumu pildītāja: “Programmēšanas prasmes daudziem vidusskolēniem ir teju pašsaprotamas. Konkurss ir lieliska iespēja skolēniem praktiski pielietot programmēšanas kursā apgūto un arī demonstrēt savas intereses, radošumu un uzņēmību.  Es ticu, ka iesniegtie darbi mūs pārsteigs un ceru ieraudzīt arī tādas ieceres, kuras  palīdzēs pilnveidot mācību procesu vai skolas vidi.”

Uldis Tatarčuks, Tet valdes priekšsēdētājs: “Tet kā tehnoloģiju uzņēmumam, kurš domā par rītdienu, ir ļoti svarīgi redzēt, kā aug jauni un daudzsološi tehnoloģiju jomas profesionāļi, tāpēc ar prieku un mērķtiecīgi atbalstām STEM priekšmetu popularizēšanu jauniešu auditorijai. Programmēšanas konkursi ir lieliska iespēja redzēt, kā mācību gada garumā veidotais darbs tiek veselīgā konkurencē atrādīts, novērtēts un, iespējams, arī apbalvots. Tāpēc ceram, ka arvien vairāk jaunieši radīs motivāciju mācīties programmēšanu un pilnveidot savas prasmes ar mūsdienīgām tehnoloģijām un mācību materiāliem, lai iegūtu izcilas zināšanas un Latvija varētu lepoties ar pasaules klases speciālistiem.”

Juris Binde, LMT prezidents: “LMT kā tehnoloģiju un inovāciju uzņēmums vienmēr ir uzsvēris, ka kvalitatīva izglītība un talantu attīstība ir svarīgs priekšnoteikums, lai veicinātu inovācijas un tehnoloģiju progresu. Digitālās prasmes jau šobrīd ir viena no ikdienas nepieciešamībām gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, un nākotnē šī nepieciešamība tikai pieaugs konkurētspējas nodrošināšanā darba tirgū,  biznesa un Latvijas kopējā ekonomiskajā attīstībā. Latvijā joprojām pārāk maz jauniešu izvēlas apgūt datorzinātnes un eksaktos priekšmetus, tāpēc LMT jau šobrīd atbalsta virkni iniciatīvu, kas veicina jauniešu interesi par STEAM mācību priekšmetiem, paplašina pieejamos mācību  materiālus un paaugstina izglītības kvalitāti. Ar lielu interesi sekosim līdzi skolēnu veikumam programmēšanas  konkursa laikā.”

Latvijā šobdrīd programmēšanu I apgūst 8547 skolēni 142 skolās, bet programmēšanu II - 1626 skolēni 77 skolās. Programmēšanas konkurss ir viena no iniciatīvām, ar kuru palīdzību Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, LMT un Tet atbalstu cer programmēšanas jomai piesaistīt vēl vairāk jauniešu un stiprināt tehnoloģiju apguvi ne tikai augstākajā izglītībā, bet arī skolās.