Projektu aktualitātes

No šodienas līdz 22. jūnijam Rīgā notiek 8. IEA PIRLS pētījuma nacionālo koordinatoru tikšanās, kas būs veltīta PIRLS 2016 starptautiskajiem ziņojumiem – “PIRLS 2016 starptautiskie rezultāti lasīšanā” un “ePIRLS 2016 starptautiskie rezultāti lasīšanā tiešsaistē”. Tāpat paredzētas diskusijas par ziņojumiem un preses relīzēm katras dalībvalsts lokālā līmenī, kā arī pētījuma digitālo instrumentu apguve starptautisku speciālistu vadībā.

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma (Progress in International Reading Literacy Study) ietvaros starptautiskā mērogā tiek analizēti dati par lasītprasmi sākumskolā, 4. klases skolēnu vidū, lai būtu iespējams apzināt lasītprasmes sniegumu pamatizglītības posmā. Izvēlētais izglītības posms ir īpaši nozīmīgs, jo tieši šajā vecumā, kas ir vidēji 10 gadi, pilnībā nostiprinās vairākas kompetences, kas saistītas ar intelektuālo attīstību, tostarp arī lasītprasme.

Pēdējie PIRLS pētījuma rezultāti, kuri sniedza informāciju par Latvijas skolēnu lasītprasmi, tika publicēti 2007. gadā. To kopsavilkums uzrādīja, ka mūsu skolēnu sasniegumi lasītprasmē 4. klasē ir virs vidējā līmeņa, un meiteņu sasniegumi bija ievērojami augstāki nekā zēniem. Savukārt šīgada decembrī Latvija līdz ar citām valstīm saņems jaunākos datus, saistāmus ar situāciju 2016. gada ietvaros.

Dalību IEA PIRLS 2016 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti, tas tiek veikts ESF līdzfinansētā projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.