Projektu aktualitātes

lv EPALEOtrdien, 12. jūnijā, plkst. 10.00 Mālpils muižā notiks Rīgas reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas”. Seminārā būs iespēja iepazīties ar pieaugušo izglītības iespējām Rīgas reģionā un Mālpils novadā, kā arī individuāli konsultēties ar Mālpils novada domes izglītības speciālistiem un Mālpils tautskolas pārstāvjiem.

Atklājot semināru, dalībniekus uzrunās Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa.
Par pieaugušo izglītības nostādnēm Eiropas Savienības valstīs, nozares aktualitātēm Latvijā un to atspoguļojumu EPALE platformas nacionālajā sadaļā, runās Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ekspertes Ilze Seipule un Ingrīda Muraškovska.

ES pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.