OECD
ilustratīvs attēls

Lai noskaidrotu, kādas prasmes būtu nepieciešams pilnveidot Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu atbilstošus prasmju pilnveides pasākumus, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti un pētījumu centru SKDS aicina iesaistīties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā (PIAAC). Pētījumā līdz vasaras sākumam aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 16 līdz 65 gadiem, kurš saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver, ka plašākā kontekstā šis pētījums sniegs precīzāku darba tirgus vajadzību analīzi un prognozēšanu, izgaismojot to, kas trūkst zināšanu un prasmju attīstībā no pieaugušā cilvēka skatpunkta. “Digitalizācija, automatizācija, globalizācija, sabiedrības novecošanās, pāreja uz ilgtspējīgākiem energoresursiem – tās ir izmaiņas, kuras skar un ietekmē ikvienu pieaugušo un mums visiem jābūt gataviem darba profila, karjeras maiņai un attīstībai. Pētījums ir nozīmīgs arī darba devējiem, sniedzot iespēju pārskatīt cilvēkresursu piesaistes, pieredzes un attīstības stratēģijas, objektīvi izvērtēt un efektīvi attīstīt cilvēkkapitālu savā nozarē,” saka ministre.

Arī Latvijas Universitātes profesore, OECD PIAAC vadītāja Latvijā Aija Zobena  uzsver, ka iedzīvotāju atbildes ir vērtīgs ieguvums, lai apzinātu, kurā jomā nepieciešami uzlabojumi. Datu analīze ļaus aplūkot prasmju līmeni nozaru griezumā un mērķtiecīgāk un efektīvāk plānot un veidot izglītības un nodarbinātības atbalsta programmas.

Ar pētījuma rezultātiem tiks sekmēta sistemātiska pieeja, lai:

  • precīzi noteiktu pieaugušo mācīšanās vajadzības;
  • izveidotu motivējošu, ar skaidri definētiem, izmērāmiem mērķiem un efektīvi pārvaldāmu pieaugušo izglītības sistēmas finansēšanas modeli;
  • atlasītu mērķgrupas, kurām nepieciešams specifisks atbalsts, un īstenotu efektīvus atbalsta pasākumus Valsts izglītības attīstības aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas īstenoto programmu ietvaros.

UZZIŅAI

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm pēdējo pāris gadu laikā Latvijā izteikti pieaudzis pieprasījums pēc augsti kvalificēta darbaspēka. Strauji attīstoties digitalizācijai teju visās nozarēs, paredzams, ka manuālu rutīnas darbu drīzumā varēs paveikt tehnoloģijas un darbiniekiem nāksies pārkvalificēties. Vienlaikus darba tirgū atrast darbinieku ar atbilstošām zināšanām un prasmēm kļūst arvien sarežģītāk un izmaksā dārgāk. Risinājums ir – veikt ieguldījumus savu darbinieku mācībās un attīstībā. Tomēr, kā rāda Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2020. gadā Latvijā tikai nepilna trešā daļa darbinieku piedalījās darba devēja organizētās apmācībās, būtiski atpaliekot no vidējā Eiropas Savienības rādītāja, kas ir 42%.

Līdz šim dati par pieaugušo izglītību primāri tika iegūti dažādos apsekojumos, piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes īstenotajā Darbaspēka apsekojumā, raugoties uz dalības biežumu, vai Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) gadījumā, kurā katrs aptaujas dalībnieks pats novērtē savu prasmju līmeni. Nozīmīga atšķirība ir tā, ka OECD PIAAC pētījums nav veidots kā aptauja, bet ar īpaši veidotiem uzdevumiem ir tiešs prasmju mērījums un piedāvā arī papildu iegūto datu analīzi.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.


Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.