Projektu aktualitātes

attelsRīt, 23. novembrī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotais seminārs par Latvijas augstskolu iekšējo pārvaldību un finanšu plānošanu, kā arī promocijas procesu un doktorantūru. Semināru vadīs Pasaules Bankas (PB) finanšu un izglītības eksperti. Seminārā aicināti piedalīties pārstāvji no augstākās izglītības iestādēm, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Universitāšu asociācijas. 

Seminārā tiks apspriesti PB ieteikumi augstskolām un izglītības politikas veidotājiem, ņemot vērā šā gada jūnija un septembra ekspertu vizītēs konstatēto. Tikšanās laikā arī izvērtēs iespējamās reformas, lai pilnveidotu augstākās izglītības institūciju iekšējo pārvaldību un finanšu vadību, kā arī efektīvāk organizētu studijas doktorantūrā.

Līdz šim augstskolas no ekspertiem saņēmušas pozitīvus novērtējumus saistībā ar studentu iesaisti iekšējās pārvaldības procesos un valsts piešķirtā snieguma finansējuma veiksmīgo sadali, taču bieži tiek fiksēta nepietiekama caurskatāmība valsts budžeta līdzekļu izlietošanā, kā arī nereti sarežģītā pārvaldības struktūra. Attiecībā uz doktorantūras procesu kā viens no galvenajiem apgrūtinājumiem tā veiksmīgai norisei norādīts nošķīrums starp doktorantūras studijām un promocijas (doktora darba izstrādes) gaitu, kas savukārt papildina veicamo formalitāšu daudzumu. Tāpat tiek minēta nepieciešamība veikt tālredzīgāku novērtējumu, vai konkrētā augstskola ir pietiekami spēcīga un nodrošina nepieciešamo pētniecības vidi, lai tajā taptu augstvērtīgi pētījumi.
PB ekspertu grupa turpinās strādāt pie jaunām rekomendācijām tālākajiem darbiem augstskolu darbības pilnveidošanā, lai turpinātu īstenot nozares finansēšanas reformu un paaugstinātu izglītības kvalitāti un efektivitāti Latvijā.

Seminārā apspriestais tiks izmantots ekspertu ziņojumu sagatavošanai par Latvijas augstskolu iekšējo pārvaldību un finansēšanu un rekomendācijām, kā arī promocijas procesu, ņemot vērā Eiropas valstu labo praksi. Ziņojumu prezentēšanai 2017. gadā notiks publiskā apspriešana, savukārt pētījuma rezultātus prezentēs konferencē, ko plānots organizēt 2018. gada pirmajā ceturksnī.

Seminārs par Latvijas augstskolu iekšējo pārvaldību un finanšu plānošanu, kā arī promocijas procesu un doktorantūru norisinās IZM realizētā Eiropas sociāla fonda (ESF) finansētā projekta “Dalība starptautiskajos pētījumos” ietvaros. Pētījuma galvenais mērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu pārvaldība.

Gan par šo, gan pārējiem IZM realizētajiem izglītības kvalitātes pētījumiem sīkāka informācija pieejama šajā saitē: http://ej.uz/ESF_izglitiba

 

Informāciju sagatavoja:
Toms Treibergs
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
komunikācijas koordinators
toms.treibergs@izm.gov.lv
tālr. 67047975