Projektu aktualitātes

Interrer2016Š.g. 4. augustā Izglītības un zinātnes ministrijā organizēts seminārs Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta un Valsts izglītības attīstības aģentūras
pārstāvjiem par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “Baltic Science Network” ieviešanu.

Semināra laikā projekta vadītāja Inga Šķendere prezentēja projekta aktivitātes un iespējamos rezultātus. Tāpat seminārā diskutēts par sadarbības paplašināšanās
problemātiku zinātnē, proti, analizēti šķēršļi, kas kavē zinātnieku iesaistīšanos dažādo starptautisko programmu projektos. Tieši Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par projekta aktivitāti, kuras ietvaros Rīgā nākamā gada februārī tiks organizēts starptautiska konference, kurā tiks analizēta dažādu Baltijas jūras valstu problemātika, iesaistoties starptautiskajās pētniecības programmās un iniciatīvās. Tāpat konferencē tiks prezentēts ministrijas veikts pētījums par šķēršļu identificēšanu dalības paplašināšanai pētniecības programmās.

Kopējais projekta budžets: 2 994 500.00 EUR (78.4% jeb 2 348 325.00 EUR - ERAF finansējums, 21.6% jeb 646 175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).
Izglītības un zinātnes ministrija: kopējais budžets – 230 000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195 500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34 500.00 EUR - nacionālais
līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 29. februārim.