Projektu aktualitātes

18. februārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notika seminārs “Pieaugušo izglītības pārvaldības turpmākā stratēģija”.

Seminārā par vienotas pieaugušo izglītības politikas izstrādi un ieviešanu debatēja pārstāvji no valsts institūcijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītības īstenošanā, atbilstoši Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014 - 2020 gadam.

Semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Evija Papule. IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere informēja par nepieciešamajiem soļiem, lai realizētu Ministru kabineta noteikumos paredzēto atbalsta mērķi “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”, un līdz šī gada beigām izstrādātu pieaugušo izglītības stratēģiju Latvijā.

Diskusiju galvenais jautājums bija vienota pieaugušo izglītības modeļa izstrāde, kā arī sadarbība starp iesaistītajām institūcijām un efektīva resursu pārvalde.

Seminārā piedalījās un debatēja atbildīgās personas no Izglītības un zinātnes, Labklājības, Ekonomikas, Zemkopības, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Seminārs “Pieaugušo izglītības pārvaldības turpmākā stratēģija” notiek Eiropas Komisijas un Erasmus+ programmas atbalstītā Izglītības un zinātnes ministrijas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros.

 

Semināra darba kārtība

10.30 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

11.00 Semināra atklāšana

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāres pienākumu izpildītāja E.Papule

11.10 Projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, Projekta vadītāja S.Kārkliņa

11.20-11.40 Ministru kabineta noteikumu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā atbalsta mērķa 8.4.1. „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros plānotā projekta uzsākšanai nepieciešamie soļi un indikatīvais laika grafiks

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķere

11.40.-13.00 Diskusija (komentāri) par Darbības programmu un debates par pieaugušo izglītības pārvaldības modeli

Projekta komunikāciju koordinatore D.Jāņkalne

13.00 Semināra noslēgums, kafijas pauze

Foto galerija