COVID-19 Pedagogiem Vecākiem
gaisa kvalitate

Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un samazinātu iespējamo infekciju izplatīšanās riskus, skolas nodrošinās ar gaisa kvalitātes mērierīcēm - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums un Ministru kabineta noteikumu grozījumi, kas šodien, 2021. gada 14. jūlijā, apstiprināti valdībā.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Šī ministrijas iniciatīva papildus pašvaldībām nodrošinātajai iespējai investēt skolu gaisa apmaiņas un ventilācijas sistēmu izveidē, ir vēl viena nozīmīga iespēja ne tikai uzlabot skolēnu un pedagogu labsajūtu klasēs, bet arī samazināt iespējamos Covid-19 un citu vīrusa infekciju izplatīšanās riskus. Arī pēc Covid perioda, CO2 mērītāji palīdzēs nodrošināt veselībai drošāku izglītības vidi.”

Gaisa kvalitātes mērierīce ziņos par COkoncentrācijas robežas sasniegšanu, kas nozīmē, ka nepieciešama telpu vēdināšana, atverot logu vai iedarbinot ventilācijas sistēmu.

Gaisa kvalitātes uzlabošanas projektus izglītības iestādēs īsteno, pamatojoties uz Veselības inspekcijas veikto monitoringu rezultātiem un Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām par mācību telpās optimālajiem gaisa kvalitātes rādītājiem.

Plānots, ka gaisa kvalitātes mērierīces iekārtu iegādei novirzīs vairāk nekā 3,7 miljonus eiro. No kopējā plānotā finansējuma 3,7 miljonu eiro, vairāk nekā 1,9 miljonus eiro nodrošinās no valsts budžetā plānotā finansējuma augstas gatavības projektu īstenošanai, kas veidojies kā atlikums no pašvaldību investīciju projektiem ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanai skolās, kuru projektu atlase noslēdzās šā gada 7.jūnijā. Visu nepieciešamo finansējumu, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, nodrošinās no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Ar pieejamo finansējumu provizoriski plānots nodrošināt gaisa kvalitātes mērierīces pilnā apmērā visām valsts un pašvaldību dibinātajām vispārējās, un speciālās izglītības iestādēm, kā arī profesionālās izglītības iestādēm atbilstoši klašu komplektu un mācību grupu skaitam.

Gaisa kvalitātes mērierīču nodrošināšanai IZM plāno organizēt sarunu procedūru, lai līdz šā gada 15.augustam ar piegādātājiem noslēgtu līgumus par to piegādi skolām jau jaunā mācību gada rudenī.

Gaisa kvalitātes uzlabošana skolās norit arī augstas gatavības investīciju projektu ietvaros, realizējot 23  skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projektus 6,7 miljonu eiro vērtībā, tajā skaitā valsts budžeta finansējums 5,3 miljonu eiro.

Pašvaldībām finanšu līdzekļi ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijai skolās pieejami arī valsts budžeta aizņēmumu programmas ietvaros.

Paredzams, ka 30,7 miljoni eiro pašvaldībām būs pieejami arī Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda programmas ietvaros. Finansējumu paredzēts ieguldīt 20 reģionāli nozīmīgās pamatskolās, tajās uzlabojot mācību vidi vidusskolu tīkla sakārtošanas ietvaros, kur realizējamo projektu ietvaros būs iespēja veikt arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu.

Pašvaldības turpina īstenot arī ES fondu ieguldījumu programmu skolu infrastruktūras un mācību vides modernizācijā, kuras ietvaros tiek veikta arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošana. Kopumā ES fondu programmas ietvaros Latvijā līdz 2023. gada beigām būs modernizētas 95 vispārējās izglītības iestādes, ieguldot vairāk nekā 369 miljonus eiro, no tiem 137 miljoni eiro ES fondu, 22 miljoni eiro valsts budžeta un vairāk nekā 209 miljoni eiro pašvaldību finansējums.

Šodien valdībā izskatītais informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm" un grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība" pieejami MK tīmekļvietnē.