Projektu aktualitātes

talis2314 skolotāji no 135 Latvijas skolām piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskajā mācību vides novērtēšanas pētījumā TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey).

Reizi piecos gados katrā pētījuma dalībvalstī TALIS veic skolotāju un skolu direktoru aptauju. Pedagogiem bija jāatbild uz jautājumiem, kā tiek organizēts viņu darbs, kādas ir viņu profesionālās sadarbības iespējas un ko viņi dara, lai mācītu labāk. Aptaujā starptautiskie eksperti 47 pētījuma dalībvalstīs noskaidroja skolotāju un skolu direktoru pieredzi, viņu viedokli par skolu un darba apstākļiem tajā. Visas atbildes bija anonīmas un konfidenciālas.

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) saka lielu paldies skolotājiem par dalību pētījumā!

IZM valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja uzsver: “Mūsu skolas un mūsu sabiedrības zināšanas būs tik labas, cik kvalificēts un ar savu darbu apmierināts būs skolotājs. Lai arī sistēmas centrā ir skolēns, pats būtiskākais atslēgas vārds šajos procesos ir skolotājs. TALIS pētījums ir pedagoga un skolas direktora iespēja sniegt savu ieguldījumu izglītības analīzē un nākotnes politikas veidošanā. Ir būtiski, ka Latvija koncentrē visus spēkus un resursus, virzoties uz vienojošo mērķi – kvalitatīvu izglītību, kas nodrošinātu cilvēku labklājību un ilgtspējīgu valsts izaugsmi”.

Latvijas skolās TALIS 2018 pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veica Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta (LU IPI) pētnieki. Patlaban notiek iegūto datu apstrāde. Pētījuma pirmie rezultāti būs zināmi nākamā mācību gada beigās.

LU IPI direktors Andrejs Geske: “Skolotāji ir galvenais spēlētājs izglītības sistēmā. Tikai augsti kvalificēti un aizrautīgi pedagogi var nodrošināt mūsu skolēnu tālāko izaugsmi. Pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā, veidojot jauno skolotāju izglītības programmu, kā arī organizējot skolotāju tālākizglītību. Līdz ar to skolotāju dalība TALIS pētījumā nodrošinās mūsu izglītības sistēmas tālāku attīstību. Es esmu ļoti pateicīgs skolotājiem par viņu izteiktajiem viedokļiem un esošās situācijas novērtējumu. Tas ir vērā ņemams ieguldījums Latvijas tālākajā izaugsmē”.

Latvija OECD TALIS pētījumā piedalījās arī 2013. gadā. TALIS 2013 rezultāti parādīja, ka skolotāji Latvijā ir vecāki nekā citās valstīs, arī sieviešu dzimuma proporcija ir augstāka (Latvijā 89% skolotāju ir sievietes), Latvijā skolas un klases ir mazas, savukārt lēmumu pieņemšana mūsu valsts skolās koleģiāla. IZM īstenoja un turpinās īsteno virkni pasākumu izglītības sistēmas pilnveidei, tostarp, Latvijā notiek skolu tīklu sakārtošana, savukārt pedagogiem pieejamas daudzveidīgas profesionālās pilnveides iespējas.

IZM akcentē, ka TALIS 2018 pētījuma rezultātus izmantos, veidojot jauno pedagogu izglītības sistēmu augstskolās. Sistēma būs balstīta sabiedrībai svarīgās vērtībās un pielāgota jaunajam mācību saturam. Rezultātus arī izmantos pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanai.

TALIS 2013 rezultāti.

Animācijas filma par TALIS 2018 pētījuma norisi un nozīmi: