dators

Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāji un administrācijas pārstāvji 8. un 9. jūnijā aicināti piedalīties bezmaksas tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursos „Dalība starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos”. Pedagogu profesionālās kompetences programmas ietvaros īstenoto kursu apjoms ir 8 stundas, pēc kursu sekmīgas nokārtošanas tiks izsniegta Latvijas Universitātes apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

Pedagogu profesionālo kompetences programmas ietvaros īstenoto kursu „IzglT023 Dalība starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos” mērķis ir pilnveidot dažādu mācību priekšmetu skolotāju profesionālo kompetenci starptautiskajā salīdzinošajā pētniecībā. Kursu laikā tiks iegūtas zināšanas par starptautisko salīdzinošo pētījumu mērķiem, saturu un norisi, rezultātiem un datu drošību.

Tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursu gaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki iepazīstinās ar starptautiskajiem salīdzinošajiem pētījumiem pasaulē un Latvijā, rezultātiem un to izmantošanas iespējām, kā arī datu drošību pētījumos. Mācību laikā skolotājiem un administrācijas pārstāvjiem būs iespēja iegūt idejas pētījuma rezultātu izmantošanai savā profesionālajā darbā.

Ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties šeit. 

Reģistrācija pasākumam pieejama līdz 1. jūnijam šeit. Reģistrētajiem dalībniekiem informācija par profesionālas pilnveides kursu norisi tiks nosūtīta pirms to sākuma.

Tālākizglītības programmu īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. 

Dalība starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. Latvija pētījumos piedalās kopš 1991. gada. To mērķis un saturs ietver mācību vides (OECD TALIS), dažādu vecumu skolēnu lasītprasmes (IEA PIRLS), matemātikas un dabaszinātnes (IEA TIMSS), pilsoniskās izglītības (IEA ICCS), digitālās kompetences (IEA ICILS), kā arī matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu, finanšu, problēmrisināšanas kompetenču (OECD PISA) novērtēšanu.  

Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos un kursi notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. 

ESF Sociālais fonds