Projektu aktualitātes

izglitiba berni 900x700Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts Latvijas skolās ir uzsācis Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumu. Izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības ekspertu veidoto metodiku, šis pētījums novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem. Pētījumi tiek īstenoti un iegūtie rezultāti publicēti ik pēc trīs gadiem.

No 21. marta līdz 30. aprīlim aptuveni 80 Latvijas skolās notiks izmēģinājuma pētījums, lai varētu sagatavoties pamatpētījumam, kurš paredzēts nākamā gada martā un aprīlī. Izmēģinājuma pētījuma mērķis ir pārbaudīt pētījuma instrumentus (testa uzdevumus un aptaujas) un pētījuma veikšanas procedūras dalībvalstīs. Tāpēc izmēģinājuma pētījumā analizē, piemēram, uzdevumu piemērotību, nevis salīdzina skolēnu kompetences starp valstīm.

Praktiski izmēģinājuma pētījums norit visai līdzīgi kā pamatpētījums (datorizēta skolēnu testēšana un aptaujas, skolas direktoru aptaujas), tikai skolēnu izlase ir mazāka apjoma un tās izveidei izvirza mazāk stingras prasības, salīdzinot ar pamatpētījumu.

Pētījumu skolās veiks un iegūtos datus analizēs LU LU Izglītības Pētniecības institūta pētnieki sadarbībā ar Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskolas un Vidzemes Augstskolas pētniekiem un studentiem, izmantojot OECD izstrādātās, datorvidei paredzētās skolēnu zināšanu testēšanas metodes. Uzdevumi lielākoties paredz konkrēta temata kodolīgu aprakstu un no tā izrietošo problēmu risināšanu vai fenomenu skaidrošanu, kas jāveic skolēnam. Paredzēts, ka izmēģinājuma pētījumā piedalīsies vairāk nekā 3000 skolēnu no visas Latvijas. Pētījuma dalībnieku vecums – 15 gadi – ir izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Latvijā tie galvenokārt ir 9.klases skolēni.

Šajā pētījuma ciklā galvenā satura joma ir lasīšana. Bez lasīšanas, dabaszinātnēm un matemātikas testā ir iekļauti uzdevumi arī par skolēnu spēju orientēties naudas lietās un izprast finanšu nozīmi.

OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.

Plašāk par pētījumu

Uzdevumu paraugi iekļauti izdevumā “Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi” (no 21.-30. lpp.).

Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi. Pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Toms Treibergs
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
komunikācijas koordinators
toms.treibergs@izm.gov.lv
tālr. 67047975