Projektu aktualitātes

Ar devīzi „Atklāj savu talantu!” no 5. līdz 9. decembrim norisinās pirmā Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa, kad daudzās Eiropas valstīs notiek ar šo tēmu saistīti pasākumi un aktivitātes. Profesionālo prasmju nedēļas tematiku atspoguļos arī Eiropas daudzvalodu pieaugušo izglītības platforma EPALE.

Marianna Teisena, Eiropas komisāre nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes jautājumos, skaidro: „Izmantojot Eiropas Jauno prasmju programmu, Eiropas Komisija vēlas veicināt, lai aizvien vairāk cilvēku izvēlētos profesionālo izglītību un apmācību. Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas ietvaros vēlamies iepazīstināt ar kvalitatīvām profesionālās izglītības un mācību programmām, kas var būt labs sākumpunkts veiksmīgai karjerai. Tāpat vēlamies sekmēt aktivitātes, kas palīdzētu cilvēkiem nodrošināt nepieciešamās prasmes strauji mainīgajā darba tirgū.”

Briselē risināsies viens no galvenajiem Profesionālo prasmju nedēļas notikumiem Eiropā --Pieaugušo prasmju konference. Konference sniegs iespēju iepazīties ar pieaugušo izglītības politiku un praksi, kas palīdz nodrošināt labākas darba iespējas mazkvalificētiem pieaugušajiem. Īpaša vērība tiks pievērsta, piemēram, prasmju izvērtēšanai, zināšanu līmenim pielāgotiem mācību piedāvājumiem, kā arī prasmju apstiprināšanai un atzīšanai (validācijai). Latviju konferencē pārstāvēs dažādas organizācijas, kas ieinteresētas pieaugušo izglītībā -- Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Universitāte, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

Arī tie cilvēki, kas nevarēs ierasties uz Pieaugušo prasmju konferenci, varēs sekot pasākuma gaitai. Apmeklējot EPALE tīmekļa vietni 6. un 7. decembrī, būs iespēja skatīties plenārsēžu tiešraides un piedalīties rakstveida diskusijās ar pieaugušo izglītības profesionāļiem no visas Eiropas. Sadarbībā ar Eiropas Pamatprasmju tīklu EPALE portālā tiks nodrošināta tiešraide no notikuma vietas, sēžu pārskati un cits saturs.

EPALE platformā ir atrodams arī plašs rakstu un resursu klāsts saistībā ar pieaugušo arodizglītību un profesionālo apmācību.
Kļūt par reģistrētu EPALE platformas lietotāju iespējams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Daina Jāņkalne,
IZM un Eiropas Komisijas
pieaugušo izglītības projektu komunikācijas koordinatore
daina.jankalne@izm.gov.lv
67047862