Projektu aktualitātes

Ceturtdien, 27.oktobrī, plkst.10.00 viesnīcā “Konventa sēta” notiks konference “Pieaugušo neformālās izglītības jautājumi”, kuru atklās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Evija Papule. Tiks pasniegts Atzinības raksts labākajiem Latvijas neformālās pieaugušo izglītības īstenotājiem. Konferenci ievadīs paneļdiskusija, kurā  tiks  izvērtēta situācija, kādā šobrīd atrodas pieaugušo izglītība Latvijā un debatēts par aktuālākajām problēmām šajā sfērā.

Piedaloties Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras un audiovizuālās aģentūras pārstāvim Panagiotim Karnavos, konferences ietvaros oficiāli tiks izziņota EPALE - Eiropas Savienības pieaugušo izglītībai veltītās daudzvalodu informācijas platformas – darbības uzsākšana latviešu valodā.

Lai apzinātu kaimiņvalstu pieredzi, Lietuvas Nykolas Romeris universitātes profesore Leta Dromantiene un Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas pieaugušo izglītības departamenta direktore Külli All referēs par izaicinājumiem pieaugušo izglītībā Lietuvā un Igaunijā.

Paneļdiskusijā par pieaugušo izglītības daudzveidību Latvijā savu redzējumu paudīs pieaugušo izglītības nodrošināšanā iesaistīto valsts aģentūru vadītāji un augsta līmeņa pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas.

Par pieaugušo izglītības kvalitāti Latvijā diskutēs divos IZM Erasmus + pieaugušo izglītības projektos (“Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” un “EPALE nacionālā atbalsta sistēma”) iesaistītie eksperti.

Konferenci noslēgs pieaugušo izglītības reģionālo koordinatoru paneļdiskusija par pieaugušo izglītības tīkliem Latvijā.

Konference “Pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes jautājumi” tiek rīkota IZM Erasmus + projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” un “Eiropas virtuālā platforma pieaugušo izglītībai (EPALE)” ietvaros.