Projektu aktualitātes

Visit Vilnius 2INTERREG Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta “Baltic Science Network” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji piedalījās starptautiskā seminārā “Zinātnieku mobilitāte Baltijas jūras reģionā: šī brīža situācija un ceļš, kurp doties”, kas norisinājās Viļņā.

Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar veikto pētniecisko darbu par pētnieku mobilitāti BJR, esošajiem mobilitātes atbalsta mehānismiem un rīkiem, kā arī identificēt iespējas, kā uzlabot pētnieku mobilitāti BJR. Semināra dalībnieku vidū bija zinātnes un augstākās izglītības pārstāvji no visām BJR valstīm, kas diskutēja par pētniecības izcilības veicināšanu reģionā un mobilitātes būtisko nozīmi ne tikai pētniecības infrastruktūras lietderīgā izmantošanā, bet arī pētnieku individuālajā attīstībā.

Projekta partneri, pārstāvot visas BJR valstis, prezentēja nacionālās nostājas un identificētās problēmas saistībā ar pētnieku mobilitāti. Latvijas pārstāvji uzsvēra nepieciešamību būt atvērtiem sadarbībai ar citām BJR valstīm, tādējādi sekmējot līdzsvarotāku pētniecības attīstību BJR. Tāpat tika akcentēta starptautiski saistīta un vietēji iesakņota cilvēkkapitāla attīstības nepieciešamība – Latvijā šāda pieeja tiek īpaši akcentēta, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un finansēšanas instrumentus. Šīs pieejas mērķis ir radīt vidi, kurā Latvijas speciālisti pēc pieredzes gūšanas ārvalstīs vēlas atgriezties un pielietot jauniegūtās zināšanas tepat – Latvijā.

Semināra dalībnieki diskutēja arī par pētnieku iespējām sadarboties ar citu BJR valstu kolēģiem un gūt starptautisku pieredzi, veicot savu pētniecisko darbu citās BJR valstīs.
Semināra noslēgumā eksperti secināja, ka BJR valstis, lai arī ir soli priekšā citiem reģioniem sadarbības veidošanā, tomēr joprojām ir posmā, kad tiek apzināti kopīgie šķēršļi un meklētas atbildes - kā kopīgiem spēkiem tos pārvarēt, padarot BJR par inovatīvāko reģionu Eiropā un pasaulē.

Vizītes ietvaros semināra dalībnieki iepazinās ar Fizikas un tehnoloģiju centru, kā arī 2016.gadā atklāto Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centru. Tas apvieno trīs akadēmiskās vienības - Bioķīmijas institūtu, Biotehnoloģijas institūtu un Viļņas universitātes Dabas zinātņu centru.

Projekta “Baltic Science Network” mērķis ir izlīdzināt zinātniskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas Jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā. Projektā piedalās IZM un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas.

Plašāka informācija un semināra materiāli

INTERREG logo