Pedagogiem Projektu aktualitātes Vecākiem
Latvija starptautiskos

Otrdien, 2020. gada 8. decembrī, 60 pasaules valstīs, tostarp Latvijā, paziņos Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 2019 rezultātus. Ar Latvijas skolēnu sasniegumiem šajā dienā pulksten 13.00 būs iespējams iepazīties tiešsaistes konferencē „Latvija starptautiskos izglītības pētījumos”.

Tiešsaistes konference būs skatāma Izglītības un zinātnes ministrijas YouTube kanālā. Dalību pasākumā aicinām apstiprināt līdz 6. decembrim, piesakoties šeit.

Mediju pārstāvji pirms pasākuma 2020. gada 8. decembrī pulksten 11.00 aicināti piedalīties attālinātā preses konferencē par TIMSS 2019 jaunākajiem rezultātiem. Tajā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i. Jānis Volberts un  TIMSS 2019 vadītāja Latvijā Linda Mihno. Dalību preses konferencē Zoom saites saņemšanai lūgums apstiprināt, rakstot uz prese@izm.gov.lv.

Pasākuma gaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki iepazīstinās ar Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izglītības pētījumu jaunākajiem rezultātiem. Līdztekus Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 2019 rezultātu paziņošanai ikviens interesents varēs iepazīt Latvijas sniegumu Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2018 un Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA 2018.

TIMSS pētījumā tiek analizēts sākumskolas skolēnu matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības līmenis, TALIS ir liela mēroga starptautisks pētījums par pedagogiem, skolu vadītājiem un mācību vidi skolās, savukārt PISA ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kas novērtē skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs, kā arī tādās inovatīvās satura jomās kā finanšu un globālā kompetence. TIMSS 2019 Latviju pārstāvēja 4481 skolēni no 4. klasēm, PISA 2018 piedalījās 5985 skolēni no 9. klasēm, savukārt TALIS 2018 pētījumā iesaistījās 2315 pedagogi un 136 izglītības iestāžu vadītāji.

Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir nozīmīga izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākai pilnveidei. Tāpat pētījumos gūtā informācija ir svarīga pētniecībā, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darbā.

Tiešsaistes konference norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Dienas kārtība

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv