OECD
informatīvs attēls ar tekstu

Trešdien, 2022. gada 5. oktobrī, pulksten 11.00 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) prezentēs izglītības pārskata “Education at a Glance 2022” Latvijas datus. Tam sekos ekspertu diskusija par Latvijas augstākās izglītības sistēmu starptautiskā salīdzinājumā un attīstības tendencēm. Pasākums tiešraidē būs pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā

“Education at a Glance” ir pasaulē nozīmīgākais ziņojums par izglītības procesu kvalitāti OECD dalībvalstīs un partnervalstīs. Šogad pārskata caurviju temats ir augstākā izglītība. Tāpat ziņojumā vērtēta Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekme uz izglītības sistēmām, aplūkota izglītības finansēšana un ietverti skolotāja profesiju raksturojoši dati.

OECD izglītības pārskata Latvijas datu prezentācijas pasākumā piedalīsies:

  • Ilze Saleniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore,
  • Dmitrijs Stepanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors,
  • Hīvūna Bei (Heewoon Bae), OECD Izglītības un prasmju departamenta statistiķe,
  • Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors,
  • Rūdolfs Aleksandrs Strods, Latvijas Studentu apvienības prezidents,
  • Rihards Blese, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja pienākumu izpildītājs.

Pasākumu vadīs Artis Ozoliņš. 

Ziņojums “Education at a Glance” katru gadu tiek sagatavots OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā un Latvijas dalība tajā attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci.


Latvijas dalība OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

ESF Sociālais fonds