Projektu aktualitātes
Civitta apmācības

Piektdien, 2020. gada 17. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrijā noslēgušās trīs dienu mācības, kas bija veltītas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas turpmākai attīstībai. Pasākuma gaitā Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji pilnveidoja tehniskās un analītiskās prasmes jaunu izglītības kvalitātes monitoringa rīku jeb datu analīzes modeļu izstrādei.

Konsultāciju uzņēmuma Civitta vadībā mācību dalībnieki apguva datu sagatavošanas, analīzes un vizualizēšanas prasmes izglītības kvalitātes monitoringa rīku izstrādei un to turpmākai atjaunināšanai. Paredzams, ka katrs no rīkiem sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem un skolēniem.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, to skaitā valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana, izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tomēr vienota sistēma ļaus analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi un veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku visos izglītības līmeņos, kā arī īstenot nepieciešamās atbalsta programmas.

Šobrīd ministrija kopā ar sadarbības partneriem turpina sagatavot izglītības jomas rādītāju aprakstus un pilnveidot monitoringa rīku vizualizācijas, lai pirmās no tām būtu pieejamas jau šoruden. Tāpat šogad plānots monitoringa rīkus sasaistīt ar Valsts izglītības informācijas sistēmu. Tiek izstrādāta arī risku identificēšanas sistēma, lai uz izmaiņām izglītības kvalitātē varētu reaģēt nekavējoties, negaidot kārtējo skolas vai izglītības programmas akreditāciju.

Monitoringa sistēma izglītības kvalitāti aplūkos plašākā kontekstā, pievēršoties tādiem aspektiem kā kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide, laba pārvaldība un atbilstība mērķiem. Precīzāka informācija skolēniem un viņu vecākiem sniegs iespēju pieņemt izsvērtākus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli. Vienlaikus tā būs iespēja izglītības iestādēm vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

ESF Sociālais fonds