Projektu aktualitātes
vpis

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” (turpmāk – Projekts)  īstenošanas.

2020. gada 29. septembrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)’’, kur apstiprināti grozījumi Projekta 36 mēnešu īstenošanas periodam. Ņemot vērā apstiprinātos grozījumus, Projekta īstenošana plānota līdz 2022. gada augustam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 561.

Kopš 2020. gada 29. oktobra Projekta komanda sadarbībā ar SIA «Corporate Consulting» pārstāvjiem ir uzsākusi darbu pie “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrāde un ieviešana” tehniskās specifikācijas papildinājumu izstrādes, darbu ietvaros tehniskā specifikācija tiks papildināta ar Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas nākotnes arhitektūru, datu migrācijas un integrācijas prasībām un citām būtiskām prasības, kas nodrošina precīzāku plānotā iepirkuma tvērumu.

Izvērtējot iespējas par gatavu komponenšu izmantošanu un, kā arī izpētot pasaules praksē pieejamo risinājumu labāko pieredzi, notikušas vairākas demonstrāciju sanāksmes jau ar gatavo risinājumu ražotājiem, kas nodrošina ģeometrisko figūru konstruēšanu, ķīmijas formulu pierakstu u.c.

Vienlaikus Projektā ir izstrādāta tehniskā specifikācija Informācijas resursu digitalizācijai, prasības tehniskajā specifikācijā nosaka visu vēsturisko Valsts valodas centra un Valsts valodas prasmes pārbaudījumu datu apvienošanu vienā informācijas krātuvē, kuru pēc tam var automatizētā veidā migrēt uz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas datu krātuvi. Apvienošanas rezultātā par katru personu, kuri jebkad ir kārtojusi Valsts valodas prasmes pārbaudi, tiek saglabāts ieraksts datubāzē un norāde uz skenēto dokumentu (vai digitāli radīto dokumentu). Informācijas resursu digitalizāciju plānots veikt līdz 2021. gada noslēgumam.