Projektu aktualitātes

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk testā – projekts) īstenošanas, lai sasniegtu tajā izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
Lai informētu projekta partnerus un projektā iesaistītās puses par projekta īstenošanas gaitu un turpmāk plānotajiem darbiem, 2019. gada 13. martā tika organizēta projekta uzraudzības padomes sanāksme.

2019. gada 20. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja grozījumus Vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” īstenošanu, kas ietvēra grozījumus projekta darbībās un finansēšanas plānā, ņemot vērā, ka kā centrālo komponenti VIIS monitoringa sistēmas realizācijai ir plānots attīstīt IZM jau rīcībā esošo VIIS datu analīzes platformu (datu noliktavu), kas ir veidota uz SAP BusinessObjects (turpmāk tekstā – SAP BO) risinājuma bāzes.

2019. gada februārī pēc līguma noslēgšanas ar konsultāciju uzņēmumu “Civitta”, tika uzsākts darbs pie izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādes un ieviešanas saistītajā projektā 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. Projekta ievaros tiek nodrošināta projektu savstarpējā sadarbība un koordinācija.

Lai uzsāktu projektā plānoto VIIS papildinājumu izstrādi, ir veikta publisko iepirkumu dokumentu sagatavošana, lai 2019. gada 3. ceturksnī veiktu projektā plānotos iepirkumus par VIIS pilnveidojamo procesu izstrādi un lietotāju un administratoru apmācībām, kā arī VIIS datu analīzes platformas attīstīšanai nepieciešamo SAP BO licenču iegādi.

LV IZM EU logo ansamblis ERDF