oecd

Piektdien, 2021.gada 22.oktobrī norisinājās vebinārs, kas uzsāka projektu "Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā".

Vebinārā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD pārstāvji prezentēja informāciju par projekta mērķiem, darbības virzieniem, sasniedzamajiem rezultātiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa iezīmēja Latvijas prioritātes un tuvākajā laikā veicamos darbus pieaugušo prasmju veicināšanas jomā, savukārt EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta pārstāve pastāstīja par Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumentu un pieaugušo izglītības attīstības tendencēm Eiropā.

Vebināra skatītājiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus par projektu un tā ietvaros paredzētajām aktivitātēm.

Projekta "Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā" atklāšana

Par projektu:

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieprasījusi tehnisko palīdzību Eiropas Komisijas (EK) Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros, ko nodrošinās EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (DG REFORM) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD, no 2021. līdz 2023. gadam īstenojot projektu “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā”. Projekta mērķis ir palīdzēt IZM izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu, kas atbalstīs un stimulēs darba devējus paaugstināt savu darbinieku prasmes vai veicināt pārkvalifikāciju. Plašāku informāciju par projektu, lūdzu, skatiet IZM projekta tīmekļa vietnē un OECD projekta tīmekļa vietnē.  

oecd