Projektu aktualitātes

2019. gada 25. novembrī, atbilstoši 2019. gada 28. oktobrī noslēgtajam darba uzdevumam Nr. 2-6.1e/19/116 ar SIA “Agile&Co” par Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrādi atbilstoši Agile metodikai projektā “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide”, tika saskaņots darbu pieprasījuma novērtējums par valsts pārbaudījumu organizēšanas biznesa procesu pilnveidojumu izstrādi un tehnisko risinājumu izpēti valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveidei, izvērtējot potenciālo risinājumu lietojamības un veiktspējas priekšrocības un ierobežojumus.

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, ir uzsāktas intervijas ar visām valsts pārbaudījumu organizēšanas procesā iesaistītajām pusē.

Interviju mērķis ir analizēt esošos valsts pārbaudījumu organizēšanās procesus, kā arī veikt nākotnes procesu modelēšanu. Pēc nākotnes procesu definēšanas tiks uzsākta tehniskās specifikācijas izstrāde, lai noteiktu prasības Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas papildinājumiem.

Projekta ietvaros ir izvirzīti trīs Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas tālākās attīstības virzieni:

  1. valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, tai skaitā pārskatot esošā procesa norisi un nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
  2. publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotājiem draudzīgus e-pakalpojumus;
  3. informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos.
LV IZM EU logo ansamblis ERDF