Projektu aktualitātes

Projektā “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” ir noslēgusies tehniskās specifikācijas izstrāde.

2019. gada 16. janvārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “ VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk tekstā – projekts) ietvaros ir noslēgusies Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā - VIIS) pilnveides tehniskās specifikācijas izstrādes aktivitāte, kuras laikā tika sagatavota tehniskā specifikācija izglītības indikatoru uzkrāšanas un apstrādes funkcionalitātes izstrādei VIIS.

Tehniskās specifikācijas analīzes laikā tika secināts, ka VIIS monitoringa sistēmas realizācijai kā centrālo komponenti ir nepieciešams attīstīt Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā jau esošo VIIS datu analīzes platformu (datu noliktavu). Lai projekta ietvaros veiktu datu noliktavas uzlabošanu ir veikti grozījumi projekta aprakstā un pieteikumā, grozījumi ir iesniegti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.

Lai veicinātu projekta publicitātes pasākumus, un nodrošinātu projektā attīstāmo risinājumu popularitāti 2019. gada 14. un 15. janvārī projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti tika prezentēti darba seminārā par Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi. Vairāk par semināru:

ERAF