Projektu aktualitātes

2018. gada 28. maijā saskaņā ar 2017. gada 9. augusta Darba uzdevumu Nr. 01-26.1/99 ar SIA "AA projekts" tika noslēgts darba pieprasījuma novērtējums par VIIS pilnveides tehniskās specifikācijas izstrādi. Lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas izstrādi norisinājušās intervijām ar iesaistītajām pusēm, veikta biznesu vajadzību analīze un definētas funkcionālās un nefunkcionālās prasības.

Tehniskās specifikācijas izstrādes laikā ir noteiktas prasības sistēmas izstrādei un ieviešanai, lai sasniegtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” ietvaros noteiktos mērķus. Atbilstoši veiktajai analīzei, projekta īstenošanas laikā ir izvirzīti šādi pamatuzdevumi:

  1. VIIS papildinājumu izstrāde;
  2. VIIS publiskā portāla izveide, lai tā lietotājiem sniegtu iespēju, intuitīvi un ātri iegūt informāciju par izglītību un izglītības kvalitātes rādītājiem;
  3. Pilnveidot VIIS universālo datu apmaiņas risinājumu, papildinot risinājumu ar datu saņemšanu dažādiem datu avotiem monitoringa sistēmai, kā arī automatizētu datu nodošanu Latvijas atvērto datu portālam;
  4. Pilnveidot VIIS datu analīzes platformu, lai izveidotu efektīvu un pielāgojamu platformu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanai;
  5. Izstrādāt anketu pārvaldības moduli, lai nodrošinātu iespēju efektīvi saņemt un apkopot informāciju no respondentiem izglītības kvalitātes monitoringa veikšanai;
  6. Izveidot Apziņošanas servisu, kam ir jānodrošina dažāda veida atgādinājumu un paziņojumu nosūtīšanu.
LV IZM EU logo ansamblis ERDF