Augstskolu reforma
Zinātnes Augstskolas

2021. gada 6. decembrī noslēdzās pēdējais pieteikšanās termiņš novembra sākumā izziņotajām vakancēm Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošo valsts augstskolu Ministru kabineta (MK) virzītu augstskolu padomes locekļu amatiem. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļu diviem amatiem (RTA) saņemti 28 pieteikumi.

Saņemto iesniegumu skaitu citām IZM valsts augstskolām var redzēt tabulā: 

Augstskola

Tips

Amata vietas

Pieteikšanās

 termiņš

Latvijas Universitāte

Zinātnes universitāte

 

5

 

NOSLĒDZIES

Saņemti 34

pieteikumi

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes universitāte

5

NOSLĒDZIES

Saņemti 55

pieteikumi

Vidzemes Augstskola

Lietišķo zinātņu augstskola

2

 

NOSLĒDZIES

Saņemti 24

pieteikumi

Banku augstskola

Lietišķo zinātņu augstskola

2

NOSLĒDZIES

Saņemts 21

pieteikums

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Lietišķo zinātņu augstskola

 

2

 

NOSLĒDZIES

Saņemti 7

pieteikumi

Ventspils Augstskola

Lietišķo zinātņu augstskola

2

NOSLĒDZIES

Saņemti 15 pieteikumi

Liepājas Universitāte

Lietišķo zinātņu universitāte

3

NOSLĒDZIES

Saņemti 17 pieteikumi

Daugavpils Universitāte

Lietišķo zinātņu universitāte

3

 

NOSLĒDZIES

Saņemti 18
pieteikumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Lietišķo zinātņu augstskola

2

NOSLĒDZIES

Saņemti 28 pieteikumi

 

Ar nolikumiem par attiecīgo valsts augstskolu kandidātu atlasi var iepazīties šeit.

Augstskolu likums paredz, ka MK virzītie augstskolas padomes locekļi jeb tā dēvētie “ārējie pārstāvji” ir sabiedrības vai industriju pārstāvji, kuri nav profesionāli saistīti ar darbu augstskolā, bet kuru iesaiste augstskolas padomes darbā ļauj augstskolām elastīgāk reaģēt uz ārējām izmaiņām un paplašināt stratēģisko redzējumu, lai veidotu mūsdienīgu, efektīvi pārvaldītu augstākās izglītības procesu, kas balstīts zinātnē un pētniecībā, ir starptautiski konkurētspējīgs un stimulē valsts ekonomisko attīstību. Ārējo pārstāvju ievēlēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas garantē procesa caurspīdīgumu un politisko neitralitāti.

Kandidēt uz Ministru kabineta virzīto sabiedrības pārstāvju vietām valsts augstskolu padomēs var ikviena persona, kas atbilst amata prasībām* (saite uz detalizētu skaidrojumu MK noteikumos – zemāk), kā arī pretendentus var izvirzīt jebkura privāta vai juridiska persona, ja pretendents rakstiski apstiprinājis savu piekrišanu viņa kandidatūras virzīšanai.

Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija, kas tiek veidota  saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras šī gada jūnijā apstiprināja Saeima. Augstskolas padome ir  koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Augstskolu likums paredz, ka augstskolas padomes locekļus izvirza Valsts prezidents (vienu padomes locekli), attiecīgās augstskolas Senāts (no diviem līdz pieciem padomes locekļiem atkarībā no augstskolas tipa), kā arī Ministru kabinets (no diviem līdz pieciem padomes locekļiem atkarībā no augstskolas tipa). MK noteikumi nosaka tiesisko regulējumu, kā ministrija, kuras padotībā ir valsts augstskola, organizē un īsteno augstskolas padomes locekļu kandidātu atlasi un virza šos kandidātus apstiprināšanai Ministru kabinetā, kā rezultātā tie kļūst par Ministru kabineta izvirzītiem sabiedrības pārstāvjiem valsts augstskolu padomēs.   

*Šī atlase notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 14.1 pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumiem Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība”  un ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.655 "Par valsts augstskolu tipiem".

Plašāka informācija pieejama IZM mājaslapas sadaļā "Augstskolu reforma".