1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais attieksies uz izglītojamajiem, kas kārto noteiktos pārbaudījumus pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā. Izglītības iestādēm (t.sk. pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes). Augstākās izglītības iestādēm, pašvaldības izglītības speciālistiem vai izglītības pārvaldes iestādeēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai noteiktu Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk - informācijas sistēma) darbības normatīvo regulējumu. Projekts paredz, ka informācijas sistēmā iekļauta informācija par: personu, kurai jākārto pārbaudījumi; pārbaudījumiem; vispārējās vidējās un pamatizglītības sertifikātu un tā saņēmēju; izglītības iestādi, kurā kārto pārbaudījumus un izglītības iestādes pedagogu, kurš nodrošinājis pārbaudes procesu un viņa vērtētajiem pārbaudījumu uzdevumiem.
Projekts nosaka institūcijas, kas nodrošina datu iekļaušanu un aktualizāciju informācijas sistēmā, kā arī paredz informāciju, kas tiek saņemta informācijas sistēmā no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot automātisko datu apmaiņas mehānismu.
Projekts nosaka normatīvo regulējumu attiecībā uz pašvaldības un izglītības iestādes piekļuves tiesībām informācijas sistēmai un informāciju, kas jāievada informācijas sistēmā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīļa sākumā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts 
Anotācija.

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par projektu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ingrida.kamarute@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte, tālr. 67814468, e-pasta adrese: ingrida.kamarute@visc.gov.lv