1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tūrisma, sporta un brīvā laika politika (sporta politika).

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sporta speciālisti, sporta studiju absolventi, sertificēšanas institūcija – biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” un Sporta speciālistu sertifikācijas komisija, Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās attiecīgā sporta veida federācijas, Izglītības valsts kvalitātes dienests.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir pilnveidot  sporta speciālistu profesionālās kvalifikācijas atbilstības noteikšanu (kārtību), precizējot  prasības sporta speciālista (trenera un instruktora (trenera palīga)  kvalifikācijai un sporta speciālistu profesionālās pilnveides pasākumu sasaisti ar sportiskajiem rezultātiem, tādejādi paaugstinot sniegto sporta pakalpojumu kvalitāti un drošību, kā arī veicinot augstāka izglītības līmeņa speciālistu piesaisti darbam sporta jomā, nodrošinot sportistu sagatavošanas sistēmas pilnveidi, tai skaitā atlasi, trenēšanu un dalību sporta sacensībās.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekts tiek virzīts izsludināšanai VSS.

7.

Dokumenti

(1) Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (.docx)

(2) Ministru kabineta noteikumu projekta  “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  (.docx)

(3) Ministru kabineta noteikumu projekta ” Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” 1. pielikums (.docx)

(4) Ministru kabineta noteikumu projekta ” Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” 2. pielikums (.docx)

(5) Ministru kabineta noteikumu projekta ” Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” 3. pielikums (.docx)

(6) Ministru kabineta noteikumu projekta ” Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” 4. pielikums (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par dokumentu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji ir aicināti sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: anda.micule[at]izm.gov.lv līdz 2019.gada 11.februārim.

10.

Atbildīgā amatpersona

Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors E.Severs