Izglītības sistēmu indikatoru programma (Indicators of Education Systems) INES ir pastāvīga Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD programma, kas sagatavo un reizi gadā publicē statistikas ziņojumu "Īsumā par izglītību" (Education at a Glance). Izglītības statistikas un datu gadagrāmata sniedz pamatinformāciju par OECD valstu un organizācijas partnervalstu izglītības sistēmām visās pakāpēs un veidos, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai. Tā ietver ieguldījumu, līdzdalības, rezultātu un izglītības sistēmu iznākumu rādītājus. Ziņojums ierasti tiek publicēts septembrī.