1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais attieksies uz personām, kas strādā reglamentētajās profesijās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

     Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 28. jūnija direktīvas 2018/958 par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas pārņemšanu Latvijā.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada  6.februārī

7.

Dokumenti

Likumprojekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv 

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre