1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums

2.

Dokumenta nosaukums

"Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Limbažu novada ģimnāzija, tās pedagogi un izglītojamie, Limbažu novada pašvaldība.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai” (turpmāk – rīkojuma projekts) mērķis ir piešķirt valsts ģimnāzijas statusu Limbažu novada ģimnāzijai.

Pašlaik valsts ģimnāziju tīkls nav pietiekami attīstīts visā Latvijas teritorijā. Piešķirot Limbažu novada ģimnāzijai valsts ģimnāzijas statusu, tiks panākta arī valsts ģimnāziju pieejamības un to tīkla paplašināšana Rīgas plānošanas reģionā.

Rīkojuma projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā, un tajā ietvertais regulējums piemērojams no 2020. gada 1. septembra.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē februārī

7.

Dokumenti

Rīkojuma projekts (.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx), pielikums (.xls)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties rīkojuma projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 28.februārim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Dzintra Mergupe-Kutraite, t. 67047817, e-pasts dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv