1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzija

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rīgas Klasiskā ģimnāzija, tās pedagogi un izglītojamie, Rīgas dome.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai” mērķis ir piešķirt valsts ģimnāzijas statusu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai.

Pašlaik valsts ģimnāziju tīkls nav pietiekami attīstīts visā Latvijas teritorijā. Piešķirot Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai valsts ģimnāzijas statusu, tiks panākta arī valsts ģimnāziju pieejamības palielināšana un to tīkla paplašināšana Rīgas plānošanas reģionā.

Rīkojuma projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā, un tajā ietvertais regulējums piemērojams no 2020. gada 1. septembra.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē februārī

7.

Dokumenti

Rīkojuma projekts (.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx), pielikums (.xls)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties rīkojuma projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 28.februārim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Dzintra Mergupe-Kutraite, t. 67047817, e-pasts dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv