No 2022. gada 1. septembra valsts finansējumu pedagogu darba samaksai aprēķinās un pārskaitīs pašvaldībām, kuras to tālāk sadalīs savām izglītības iestādēm, nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu.

Jauno noteikumu sagatavošanas un saskaņošanas procesā Izglītības un zinātnes ministrija tikās gan ar sociālajiem un sadarbības partneriem,  gan pašvaldībām, lai pārrunātu un izdiskutētu noteikumu projektā ietveros aprēķinus. Ar katru pašvaldību darba diskusijas turpināsies arī par apstiprināto redakciju.

Vai taisnība, ka tuvākajos gados pedagogu algas tiek iesaldētas un netiks paaugstinātas?

Katru gadu tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, un attiecīgi nodrošināta zemākās algas likmes izpilde katru gadu. Turpmākajos gados ir plānots zemākās darba algas pieaugums 8,4% apmērā. Ministrija nosaka zemāko likmi un tās paaugstināšanu, savukārt reālās algas nosacījumus nosaka dibinātājs un skolas vadītājs. Papildu finansējumu pašvaldības iegūst, sakārtojot skolu tīklu.


Izskanējis, ka, ieviešot jauno mērķdotācijas sadales modeli, tuvākajos trīs gados pašvaldības nevarēs palielināt algas tiem skolotājiem, kuriem  algas jau šobrīd pārsniedz 1200 eiro, jo nebūs finansējuma algu celšanai.

Tiek meklēts veids, kā neatkarīgi no tā, kur atrodas skola, skolotājs par līdzvērtīgu darbu saņem vienādu algu, tāpēc ir veikts precizējumus esošajā finansējuma sadales pieejā. Algas palielināsies visiem skolotājiem, jo to nosaka pedagogu zemākās algas likmes pieaugums par 8,4% ikgadēji. Atšķirīgs būs pieauguma temps.


Kāpēc tiek samazināts valsts ģimnāziju pedagogu algu fonds?

Nē, algu fonds netiek samazināts! Esošajā modelī valsts ģimnāzijām  finansējums ir 1,31 milj. eiro, bet pēc jaunās kārtības - 1,35 milj. eiro mēnesī (gadā tas veido papildu 475 533 eiro).


Vai pedagogiem, kuri strādā skolās pie ES ārējās robežas, algas principi būs tādi paši kā citiem pedagogiem?

Tām pašvaldībām, kuras ir pie ES ārējās robežas, reģionālais koeficients tiek palielināts uz 1,41, kas nozīmē, ka pedagogi saņems par 41% lielāku finansējumu nekā Rīgā.

infografika
infografika
infografika
infografika
ilustrācija