5.tikšanās. 2021.gada 28.janvārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video).

6.tikšanās. 2021.gada 11.februārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video). 

7.tikšanās. 2021.gada 25.februārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (daļa video).

Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2021.gada 12.janvārī notika divi vebināri par pedagoga darba samaksas modeļa iestrādēm un aktualitātēm ar:

  1. vispārizglītojošām sākumskolām un pamatskolām
  2. vispārizglītojošām vidusskolām un ģimnāzijām

Lūdzam Jūs izteikt viedokļus un priekšlikumus arī par izmaiņām izglītības netiešo izdevumu uzskaitē novadu (līdz š.g. 25.februārim) līmenī, sūtot tos darba grupas loceklei Dacei Kalsonei (dace.kalsone@izm.gov.lv). Arī šie faili būs dinamiski līdz lēmumu pieņemšanas brīdim.