Kopsavilkuma video par pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidi (video).

5.tikšanās. 2021.gada 28.janvārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video).

6.tikšanās. 2021.gada 11.februārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video). 

7.tikšanās. 2021.gada 25.februārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (daļa video).

8.tikšanās. 2021.gada 11.martā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video). 

9.tikšanās. 2021.gada 25.martā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video).

10.tikšanās. 2021.gada 8.aprīlī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video).

11.tikšanās. 2021.gada 23.aprīlī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās (video).

Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2021.gada 12.janvārī notika divi vebināri par pedagoga darba samaksas modeļa iestrādēm un aktualitātēm ar:

  1. vispārizglītojošām sākumskolām un pamatskolām
  2. vispārizglītojošām vidusskolām un ģimnāzijām