• Pirmais rezultāts: Ziņojums: rekomendācijas par piedāvāto jauno akadēmiskās karjeras modeli

Ar pirmo rezultātu saistītās aktivitātes

  1. virtuāla projekta uzsākšanas sanāksme – 2020. gada 15. jūnijā
  2. ieceru ziņojums – 2020. gada septembrī
  3. juridiskā analīze (pirmā daļa) – 2020. gada septembrī
  4. informatīvs pasākums – vebinārs – 2020. gada 6. oktobrī
  5. konsultācijas ar iesaistītajām pusēm – 2020. gada oktobris – decembris
  6. kopsavilkumi par galvenajiem studiju vizītēs apmeklējumos gūtajiem ieskatiem
  • Otrais rezultāts: studiju vizītes

Somija, Īrija un Nīderlande tika izvēlētas kā studiju vizīšu galamērķi, jo akadēmiskās karjeras sistēmas šajās valstīs atbilst Latvijā plānotajām reformām. Pirmā stadiju vizīte plānots kā virtuāls pasākums 2020. gada beigās.

  • Trešais rezultāts: informatīvie pasākumi un darbsemināri

IZM sadarbībā ar Pasaules Banku plāno rīkot informatīvo pasākumu, projektu uzsākot, rezultātu izziņošanas pasākumu, tuvojoties projekta nobeigumam, kā arī 4 – 6 darbseminārus projekta īstenošanas gaitā.