Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  06.06.2022.
  ESF
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās kārtas projekts “Atbalsts valsts augstskolu padomju darbības uzsākšanai” (Nr. 8.2.3.0/22/I/001) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2016.
  ESF