Šajā starpziņojumā īsumā aprakstīta Latvijas augstākās izglītības un zinātnes jomu struktūra, kā arī plašāk apskatīti galvenie akadēmiskās karjeras ietvara aspekti Latvijā: principi, personāla kategorijas, virzības modeļi un procesi. Katra nodaļa noslēdzas ar praktiskiem jautājumiem politikas veidotājiem, kas izceļ izšķiroši svarīgos aspektus, kurus vajadzētu apspriest jaunā ietvara izstrādes gaitā. Pēdējā nodaļa iepazīstina ar jaunā ietvara pirmo “uzmetumu”, ņemot vērā visās nodaļās izvirzītos jautājumus, un piedāvā konstruktīvu sadarbības procesu tā izstrādei. Šajā dokumentā lielā mērā izmantots Pasaules Bankas iepriekšējais darbs.

Šī analīze ir projekta pirmais solis. Dokumentā aplūkota pašreizējā Latvijas akadēmiskās karjeras tiesiskā ietvarstruktūra atbilstoši labiem akadēmiskās karjeras modeļiem noteikto kritēriju kopai.