Atrasti 157 rezultāti

Piešķir papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu izmaksai

Papildu finansējums ir nepieciešams saistībā ar plānoto pieprasījuma pieaugumu aptuveni 20% apmērā, kā arī studijas maksas pieaugumu. Tā, Latvijas Universitāte (LU) ir informējusi par studiju maksas pieaugumu vidēji par 7%, un LU ir augstākās izglītības iestāde, kurā studējošie  kredītlīgumus slēdz visvairāk.... Veicot valsts budžeta līdzekļu pārdali, šodien, 2021. gada 6. jūlijā, valdība piešķīra Izglītības un zinātnes ministrijai 163 900 eiro, lai nodrošinātu papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai....
Aktualitāte
Publicēts: 06.07.2021.

Studiju un studējošā kredīti kļūs pieejamāki

Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēja saņemt kredītu bez otrā galvotāja, kā arī noslēgt kredīta līgumu attālināti – tik draudzīgi un pieejami nosacījumi valsts galvotā studiju un studējošā kredīta saņemšanai varētu tikt ieviesti jau no šā gada augusta.... Līdzšinējā sistēma nosaka, ka kredītus studijām izsniedz bankas par saviem līdzekļiem, savukārt valsts 90% apmērā nodrošina galvojumu.... Studiju vai studējošā kredītu izmanto aptuveni 10% studentu, kuri mācās maksas studiju programmās. 2019./2020. akadēmiskajā gadā par studijām kopumā maksāja 59% studējošo....
Aktualitāte
Publicēts: 21.04.2020.

Studiju un studējošo kredītus plānots sākt izsniegt jau no augusta vidus

Jaunais akadēmiskais gads studentiem nāk ar priecīgu ziņu – ir būtiski atvieglota valsts galvoto studiju un studējošā kredīta saņemšana un noformēšana, kas augstāko izglītību Latvijā padarīs pieejamāku plašākai sabiedrības daļai.... Valsts garantēto studiju un studējošā kredītu izsniegšanai bankas bija aicinātas pieteikties valsts attīstības finanšu institūcijā ALTUM, un šobrīd ir zināma pirmā banka – Swedbank, kura pieteikusies studentu kredītu apkalpošanai 2020.... • atcelta prasība par otro galvotāju - galvojumu sniedz finanšu institūcija ALTUM portfeļa garantijas instrumenta veidā; • vienkāršotas procedūras, paātrināta kredītu saņemšana; • pakalpojuma digitalizācija, iespēja līgumu noslēgt attālināti, izmantojot e-parakstu; • nav studiju kredīta griestu – maksimālais studiju kredīts būs studiju maksas apmērā; • valsts turpinās subsidēt studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas; • abiem vecākiem pēc studiju absolvēšanas 30% apmērā dzēsīs studējošā kredītu par bērna piedzimšanu vai adopciju (šobrīd tiek dzēsts kredīts vienam no vecākam) Līdzšinējā kreditēšanas sistēmā bija daudz trūkumu – kredīta saņemšanai bija nepieciešams vēl viens galvotājs, ko daudziem studentiem ir grūti nodrošināt....
Aktualitāte
Publicēts: 31.07.2020.

Studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksu varēs atlikt līdz 6 mēnešiem

Tā kā daudziem studiju un studējošā kredīta ņēmējiem saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī noteikto ārkārtējo stāvokli ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, ir radušās arī grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus.... , ar kuru ir noslēgts kredītlīgums: • par kredītiem, kas tika izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu no 2001.gada maija (SEB banka vai Citadele) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.... , • par kredītiem, kas tika izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""....
Aktualitāte
Publicēts: 02.04.2020.

Izmaksu turpināšana noslēgtajiem kredīta līgumiem studijām Latvijas augstskolās

Atbilstoši noslēgtajam kredīta līgumam ar kredītiestādi studentam izmaksā kredītu studijām Latvijā, ja students sekmīgi turpina studijas augstskolā.... Kredīta izmaksas turpināšana Augstskolas kredītu piešķiršanas komisijas (KPK) sekretārs seko studentu-kredītņēmēju sekmībai un statusa izmaiņām (ieskaitīts budžeta grupā, izslēgts no augstskolas, izsniegts diploms, piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, utt....
Pakalpojums

Notiks tiešsaistes diskusija ar izglītības un zinātnes ministri par studentiem aktuāliem jautājumiem

Ņemot vērā LSA un IZM kopīgi rīkoto studējošo aptaujas datus, IZM sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM) ir izstrādājusi priekšlikumus vairākiem atbalsta mehānismiem, kuri palīdzēs gan esošajiem augstskolu studentiem, gan absolventiem (jaunajiem speciālistiem) un mācībspēkiem pārvarēt Covid-19 krīzes izraisīto ietekmi un kvalitatīvi sagatavoties turpmākajam studiju procesam un ienākšanai darba tirgū....
Aktualitāte
Publicēts: 20.05.2020.

Izstādē “Skola 2016” IZM stendā jaunieši aicināti iesaistīties izzinošās un radošās aktivitātēs

IZM stendā jaunieši, vecāki un pedagogi vienuviet iegūs informāciju gan par IZM, gan padotības iestāžu – Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Studiju un zinātnes administrācijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktualitātēm....
Aktualitāte
Publicēts: 24.02.2016.

Prezentē jaunā absolventu monitoringa datus

Monitorings ir svarīgs divām galvenajām mērķa grupām - topošajiem studentiem un augstskolām. Studentiem pētījums var palīdzēt veikt izvēli par labu konkrētai augstskolai un studiju programmai, savukārt augstskolas pētījumu var izmantot studiju programmu uzlabošanai, jaunu veidošanai, kā arī mārketinga nolūkos, piesaistot jaunos studentus.... Šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)  prezentēja jauno augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringu. Tas tiek veidots jau otro gadu un tajā tiek analizēta augstskolu absolventu nodarbinātība, ienākumi, populārākas studiju programmas un absolventu pieprasījums darba tirgū....
Aktualitāte
Publicēts: 08.04.2021.

Vitenbergs: visi ekonomikas attīstības pasākumi primāri ir vērsti uz darba vietu saglabāšanu un bezdarba mazināšanu

  Programmā paredzēta arī sistēmas pilnveide, īstenojot bezmaksas pieejas attālināto mācību kursu pieejamību latviešu valodā, vispārējās izglītības satura digitalizāciju, valsts galvoto studiju un studējošo kredītu skaita palielināšanu un citi pasākumi, lai motivētu iedzīvotājus apgūt jaunas profesionālās prasmes visas dzīves garumā....
Aktualitāte
Publicēts: 12.05.2020.

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem.... administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus; studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm; apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā....  Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.   Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam   2016. gads (izpilde) 2017....
Cits
Publicēts: 17.11.2020.

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Izdevumu izmaiņas valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem                          ... administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus; studiju un studējošo kreditēšana reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm; apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā....  Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.   Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam   2015. gads (izpilde) 2016....
Cits
Publicēts: 24.11.2020.

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem.... administrēt līdz 2020. gada 1. aprīlim no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu izsniegtos studiju un studējošo kredītus, kas tika piešķirti studējošajiem studiju maksas segšanai un sociālām vajadzībām studiju laikā, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus; studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm; apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā....  Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.   Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam   2018.gads (izpilde) 2019....
Cits
Publicēts: 06.11.2020.

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem... nodrošināt līdz 2020. gada 1. aprīlim no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu izsniegto studiju un studējošo kredītu atmaksu, piedziņu, procentu izdevumu apmaksu un kredītu dzēšanu normatīvajā regulējumā paredzētajos gadījumos; studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm; nodrošināt doktora studiju programmā studējošiem izsniegto kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei atmaksu no tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā; studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu kredītu dzēšanai studiju un studējošo kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu un kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju; nodrošināt kreditēšanas modeļa ieviešanu, kurā valsts vārdā garantijas sniedz akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” portfeļa garantijas instrumenta veidā....   2019 .gads (izpilde) 2020. gada     plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī Izsniegti studiju un studējošo kredīt, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju (skaits) - 2 000 1 800 1 800   1 800   Dzēsti jaunie kredīti bērnu dzimšanas gadījumā (skaits) - - 75 225 225 Izsniegtie kredīti (skaits) 112 772 117 732 87 238 87 238 87 238...
Cits
Publicēts: 02.03.2021.

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Apakšprogrammas mērķis: sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu....
Cits
Publicēts: 25.03.2022.

Kredītu pamatsummas atmaksa

 izplatības un valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa dēļ ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, ir radušās grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus.... )); Valsts izglītības attīstības aģentūrā par studiju kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem un tāpat arī par kredītam pielīdzināto stipendiju atmaksu.... Studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksas atlikšana...
Cits
Publicēts: 17.05.2021.

Studentu kreditēšanas vēsture

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas pārmaiņas augstākajā izglītībā skāra arī studiju finansēšanu - 1991. gadā pieņemtais Izglītības likums atļāva dibināt privātās augstskolas un noteikt maksu par studijām.... Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” Kredītus izsniedz no kredītiestāžu līdzekļiem .... Ministru kabineta 15.07.1997. noteikumi Nr. 251 „Studējošo kreditēšanas noteikumi” , atkārtoti izdoti 23.10.2001. noteikumi Nr.445 „Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts” Līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un 2 bankām (AS Citadele banka (Parex banka)  un AS SEB banka (Unibanka)) par studējošā kredīta izmaksu 35 lati mēnesī 10 mēnešus gadā no valsts budžeta līdzekļiem.... Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumi Nr. 86 „Studiju kreditēšanas noteikumi”, atkārtoti izdoti 29.05.2001. noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” Sākot ar 1999....
Cits
Publicēts: 17.05.2021.

2015

Uz 2015. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 68 aizņēmumu līgumi. Kredītu neatmaksātā daļa ir EUR 22 749 098. 2015. gadā budžetā kredītu atmaksai ieplānots finansējums EUR 1 431 653apmērā, t.... Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2015. gada budžetā plānots EUR 41 888 392 apjomā, kas salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2014. gadā kopumā ir par 9,7 % mazāki. Pamatā samazinājumu veido Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas no valsts budžeta 2015.... Kā katru gadu, arī šogad Ogres novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likumā “Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā termiņā pēc valsts budžeta pieņemšanas kārtējam gadam....
Cits
Publicēts: 23.04.2021.