1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz 51 pašvaldību speciālo skolu un 28 pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir atbilstoši Vispārējā izglītības likuma 51. panta piektajai daļai, kas stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī, un pārejas noteikumu 37. punktam veikt grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”. Projekta spēkā stāšanās laiks ir 2020. gada 1. septembris. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

2020. gada 13. maija ministrijas organizētajā video seminārā republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti tika informēti par plānotajiem grozījumiem, kas ietverti šajā projektā.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte  Modra Jansone, tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.