Finanšu līdzekļus no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un pasākumi” ir tiesības saņemt atzītai sporta federācijai, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu, atzītai sporta federācijai, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu darbības jomu, kā arī sporta organizācijai.

Sporta federācija, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu iesniedz šādus dokumentus:

pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai (.doc);

pārskatu par sporta federācijas aktivitātēm iepriekšējā gadā (.doc);

starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendāro plānu nākošajam gadam.

Sporta federācija, kuras darbība ir saistīta ar noteiktu darbības jomu iesniedz šādus dokumentus:

pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai (.doc);

pārskatu par sporta federācijas aktivitātēm iepriekšējā gadā (.doc);

starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendāro plānu nākošajam gadam.

Sporta organizācija iesniedz šādus dokumentus:

pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai (.doc);

pārskatu par sporta organizācijas aktivitātēm iepriekšējā gadā (.doc).